TGF 38. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 38. Başkanlar Konseyi Toplantısı 21-24 Haziran 2012 tarihleri arasında Artvin Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya TGF’ye üye 29 meslek örgütünün başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Artvin  Valisi Necmettin Kalkan, Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman ile aralarında bulunduğu kent yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri, basın kuruluşu temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

TGF Başkanlar Konseyi’nin Artvin Toplantısı’nın ardından aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı:

1-    Basın İlan Kurumu şubelerinin bulunduğu illerin sayıları arttırılması ve bu illerdeki meslek kuruluşlarımıza belli oranlarda maddi destek sağlanması son derece önemli ve anlamlı bir adımdır ancak yeterli olmadığı açıktır. Basın İlan Kurumu’nun Şubesi’nin bulunmadığı illerdeki meslek örgütlerimize yönelik de mutlaka maddi destek programı belirlenmeli ve konu ile ilgili yönetmelik yeniden düzenlenerek hızla hayata geçirilmelidir.  TGF Genel Başkanı Atilla Sertel’in Basın İlan Kurumu’nun son Genel Kurulu’nda konu ile ilgili olarak Anadolu’daki meslek örgütlerinin tamamının desteklenmesi yönündeki görüş beyanında bulunması son derece yerindedir ve mutlaka arkasında durulması gereken bir taleptir.  Meslek kuruluşlarımızın en yaygın temsil edildiği örgütlü tek meslek kuruluş olan TGF, böyle bir desteğin adaletli bir biçimde dağıtımını sağlamaya hazırdır. TGF, bu sorunun çözüme kavuşturulmasında her türlü katkıyı sağlayacak ve daha önce de önerdiği gibi konunun, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın da devreye sokularak kesin biçimde çözülebileceğine inanmaktadır. Çok zor koşullar altında ayakta durmaya çalışan meslek örgütlerimizin ve meslektaşlarımızın desteklenmesi, Anadolu basının maddi-manevi ayağa kalkmasını sağlayacak, bu destek aynı zamanda basın özgürlüğünün sınırlarını genişleten ve meslek örgütlerimizin daha bağımsız bir yapıya kavuşmalarının koşullarını hazırlayacaktır.

2-    Meslektaşlarımızın basın kartı alabilmeleri ile ilgili olarak görev yapan Basın Yayın Genel Müdürlüğü Basın Kartları Komisyonu’nun işlevi çok önemlidir. Gazetecilik mesleğini gerçek anlamda yapan meslektaşlarımızın bu komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğundan hareketle, Komisyon’daki Anadolu Basını Temsilcilerinin sayısının yetersizliği ortadadır. Bu eksiklik giderildiğinde, her komisyon toplantısında yerel basında görev yapan yüzlerce meslektaşımızın dosyalarının görüşülüp karara bağlanması çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek ve basın kartını gerçekten hak eden meslektaşlarımızın alabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca olası hatalı değerlendirmelerin de önüne geçilmiş olacaktır.  Kaldı ki, Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu basınının daha fazla sayıda temsil edilmesi, Komisyon üyelerinin dağılımını da dengeli ve adil bir yapıya kavuşturmuş olacaktır.

3-    Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın, gazetecilerin yıpranma hakkının yeniden geri verilmesine yönelik açıklamaları camiamızı mutlu etmiş ve ileriye yönelik de umutlandırmıştır.  Mesleğini güç koşullarda yapan, günün neredeyse yirmi dört saatinde görev başında olan ve dünyanın en riskli meslek sıralamasında başlarda bulunan gazetecilerin kazanılmış hakkı olan ancak 2008 yılında ellerinden alınan yıpranma hakkı yeniden geri verilmesiyle ilgili talebimizi bir kez daha yineliyoruz. TGF, meslektaşlarımızın en kutsal hakkı olarak gördüğü yıpranma hakkının geri alınmasıyla ilgili mücadeleyi ısrarla sürdürmeye ve takipçisi olmaya da devam edecektir.

4-    Tutuklu gazeteciler sorunu ne yazık ki halen daha devam etmekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır.  Yargının tutukluluk süreleriyle ilgili olarak verdiği çelişkili kararlar vicdanları kanatmakta ve bu durum gerek ülkemiz, gerekse dünya kamuoyunda rahatsızlık yaratmaktadır.  Bu konu, ülkemizde hep eleştirilen basın özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi ile de yakından ilgilidir. Tutuklulukları artık iyiden iyiye cezalandırılmaya dönen meslektaşlarımızın, özgür yargılanmaları yönündeki talebimizi de vurguluyor, TGF olarak konuyla ilgili olarak atıldığı söylenen adımların, kamuoyu oyalanmadan ciddi biçimde sonuçlandırılması gerektiğini ifade ediyoruz.

5-    Gazetelerin internet siteleri için başlatılan resmi ilan uygulaması önemli bir adımdır. Ancak internet haberciği yaparak halkın haber alma hakkına sahip çıkan ve bu yolla gazetecilik mesleğine katkı koyan internet medyası kurumlarını da kapsayan yasa çalışmalarının da en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir.  Resmi ilanların internet medyasında da yayınlanmasını sağlaması gereken yasa, adaletli bir tanımlama içermeli ve mesleğe gerçekten ciddi anlamda katkılar sağlayacak olan medya organlarını kapsamalıdır. TGF, bu konuda da üyesi bulunduğu meslek örgütleriyle birlikte üzerine düşecek görevi yerine getirmeye hazırdır.

6-    Zorlu coğrafi koşulları gereği, başta sanayi olmak üzere, bazı önemli sektörlere yatırım için olanaklı olmayan Artvin ve bölgesi ülkemizin turizm aracılığı ile kalkınabilecek nadir yörelerimizden biridir. En fazla göç veren kentlerimizden biri olan Artvin, muhteşem doğası ve cennet köşeleriyle keşfedilmeyi beklemektedir. Başkanlar Konseyi Üyelerimiz bu gerçeği yerinde gözlemlemiş ve devletimizin Artvin’in geliştirilip kalkındırılmasına yönelik turizm projelerini özendirici tedbirler alması gerektiğine inanmaktadır. Bölgeye yönelik teşvik kapsamının genişletilmesi başlangıç itibarı ile cazip yatırım fırsatlarının ateşleyicisi olacaktır. Ayrıca Gürcistan sınırındaki Muratlı Sınır Kapısı’nın açılması bölge halkının en önemli ortak talebi olduğu anlaşılmıştır. Bu yönde alınacak olan bir karar, Gürcistan’a vizesiz ve kimlikle geçiş hakkının sağlanmasıyla birlikte Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanmaya başlayan yoğunluğu da azaltacak, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da çok önemli bir fırsat sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın