TANSEL TİTİ FAC KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ OLDU.

”Türkiye’nin ilk aktif hile denetimi şirketi olan fraud audit corporation( FAC) ; Dünyada yaşanan hızlı gelişim süreci sonucunda şirket ihtiyaçlarının çeşitlenmesi , gelişmesi ve değişiminin yarattığı beklentilerin doğrultusunda İstanbul’ da kurulmuştur. FAC 8 bölge temsilcisi 81 il temsilcisi ile ulusal ve uluslararası platformda faaliyet gösteren Türkiye’ nin ilk hile denetimi şirketidir. Alanında uzman ekibimiz şirketlerin kurumsallaşma, iç denetim, iç kontrol sistemlerinin kurulması, stratejik yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, hile denetimi, dava destek danışmanlığı konularında şirket ihtiyaçlarına çözüm üretmek destek vermektedir.
Şirketlerin yaşadığı en büyük sorun kusursuz bir işleyiş sisteminin uzman eksikliği sebebiyle aktif hale getirilememesi sonucunda yaşanan maddi manevi kayıplardır. Şirketler genellikle tek kişilik kurulumlarla başlarken daha sonraları büyümenin getirdiği değişimlerle artık ekip haline gelme, sistem kurma ve uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bütün bunları yapabilmek için kurumsallaşmalı şirketin işleyiş döngüsünü iyi oluşturmalıdır. Bu da uzmanlık gerektiren şirket için olmazsa olmaz unsurdur. FAC uzman ekibiyle, bu noktada şirketlere destek vermekte ihtiyaçları hızlı ve yerinde çözüme ulaştırmakta şirketlerin kayıplarını minimize etme ve kar payını, pazar payını, arttırma büyüme hedeflerini sağlama noktasında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Şirketlerin hedeflerini tutturması problemsiz işleyişe kavuşmaları FAC’ nin öncelikli hedefidir. Şirketinizin misyon, vizyon, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi uzman kadromuzla şirketinizin beklentileri doğrultusunda sağlanacaktır. Öncelikli hedefimiz şirketinizi istekleriniz doğrultusunda ve dünya konjonktürü paralelinde işleyen aktif, güçlü, sermaye şirketleri haline getirmek, güvenilir sağlam bilgilerle pazar payını arttırıp hedeflerinizi tutturmanızı sağlamaktır.
Bu bağlamda HİLE den bahsedersek;
Hatadan en büyük farkı hile de kasıt unsurunun bulunmasıdır. Hilekâr hileyi gizlice sürdürür, aldatarak, menfaat elde etmek amacı olduğundan, aldatılan kişi ve kurum zarar görür.
Bu kavramları birleştirirsek hileyi özet olarak şöyle tanımlayabiliriz
Hile; çalışanın işletme kaynaklarını ve varlıklarını bilerek ( kast ederek ) uygun olmayan bir biçimde biçimde kullanıp ele geçirerek haksız kazanç elde etmesidir. Bu eylemin sonucunda yapılan araştırmalara göre her yıl işletmelerin karlarından takriben % 8 ila % 10’una tekabül eden ciddi rakamlara varan kayıplar yaşamaktadır.
ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), iki yılda bir yayınladığı hile raporuna bu yıl Türkiye’yi de dahil etmiş ve hile vakaları açısından kıtalar bazında yaptığı sıralamada ülkemiz Asya ülkeleri arasında ACFE’ye bildiren 20 vaka ile 6. sırada yer almıştır.. Ülkemizde henüz tam anlamıyla yaygın bir hile denetimi yapıldığında sıralamadaki yerimizin değişeceği kaçınılmaz bir gerçeğimizdir.
“ Güven olmadığı sürece, hile eylemin gerçekleşme olasılığı çok düşüktür”.
İşletmenin güvenini kazanan hilekâr, Bir kerelik veya vur kaç türünden bir hile planlar ve yaşamının geri kalan kısmında bu olayı saklama gayreti içinde olurlar. İşletmenin işleyiş yapısını bilen hilekârlar ise yapılan hileyi ortaya çıkartacak bir mekanizmanın olmadığını bildiğinden eylemlerini gizlemeye gerek de duymayabilir.
“GÜVEN AMA KONTROL ET ” çünkü GÜVEN BİR DUYGUDUR. Duygularımıza yenilmemek için, güveneceğiz ama kontrol mekanizmalarımızı da oluşturarak gerekli kontrollerimizi yapmalıyız.
İşletmenin, insan kaynakları, satın alma, pazarlama ve muhasebe gibi tüm bileşenlerini içine alan ve hali hazırdaki vergisel denetimlerden çok daha farklı bir denetimdir.
Vergi odaklı ve tamamen eldeki verilerle işletme kar ve zararını ki bu veriler çoğu zaman hile yapan çalışan tarafından sağlanmaktadır. Hesaplamaya yönelik geleneksel denetim ve muhasebe sistemi, maalesef hileyi ortaya çıkarmakta yeterli olamamaktadır.
İNSANIN OLDUĞU YERDE HİLE VARDIR.
Hilekâr, işletme sahipleri ya da yöneticileri tarafından sürekli kontrol edilse bile, var olan hileyi görememektedir ve ortaya çıkaramamaktadır. Hilekâr, kendisini denetleyen yöneticilerine karşı, her türlü bilgi ve donanıma sahip olması nedeni ile bir adım önde olurlar. Bu avantajı hilekârın elinden almanın yolu ise, işletme sahipleri veya yöneticilerin hileyi ortaya çıkartabilmesi için bu konuda eğitimini almış sertifakalı bağımsız adli muhasebe uzmanlarınca hile odaklı denetimin yapılması gerekir. Çünkü Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanları, hile uzmanları , yoğun bir muhasebe bilgisine sahip olduğundan, muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri içinde yer alan araştırma, sorgulama, kanıt toplama analiz etme ve değerlendirme aşamasında kullanılan, yasal hedefleri ve amaçları doğrultusunda verileri etkin bir biçimde rapor haline getirir. “HİLEKAR GİBİ DÜŞÜNEREK” hareket ederek rakamların arkasına da bakarlar.
Toplumumuzun kültürü olan iyi niyet, hoş görü ve güven gibi erdemli duygular hilakarlar tarafından suistimal edildiği, yapılan hile denetimleri neticesinde ortaya çıktığını işletme sahipleri ve yöneticilerinin “ O benim en yakın adamımdı”, “ O, bunu yapabilecek son kişi bile değildi” gibi vahim kelimeler bize bunu göstermektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde, uzun yıllardan beri var olan hile denetimi, artık ülkemiz iş dünyasında da yerini alarak , hile ve suistimallere maruz kalan kurum ve kuruluşların kanayan yaralarına ilaç olmuştur. Hile odaklı denetimde hilenin önüne geçmek,caydırmak, hileyi ortaya çıkarmak kadar önemlidir. Bu neden ile firmaların bünyesinde bulunan iç kontrol sisteminin düzenli olarak işlevini yerine getirmesi ve dışardan bağımsız tarafsız bir denetim ile hileyi kalburdan değil elekten geçirerek hile riskini asgari düzeye indirebiliriz.
Hileden korunma ve etkin bir hile denetimi için, iş ve finans dünyasında konuya vakıf uzmanlar gözetiminde;
·       Bağımsız denetim,
·       Kurumsallaşmak,
·       İç kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulanması,
·       İç denetim ve kontroller,
·       Dürüst kişilerin işe alınması,
·       Hileden korunmaları konusunda eğitim verilmesi,
·       Olumlu bir çalışma ortamının yaratılması,
·       Etik kuralların geliştirilmesi,
·       Şeffaflık ve dürüstlük kültürünün geliştirilmesi,
·       Çalışanlarına destek proğramların oluşturulması,
·       İhbar hattı,
·       Ani denetimler ile yapılacak çalışmalar hileye karşı firmaları daha dirençli hale getirecektir.
FAC olarak bizler farkındalıkları arttırmak ve sizin şirketinizin ekibinin de gelişimini sağlamak adına alanında uzman, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan eğitmen kadromuzla da ihtiyaçlarınıza hizmet vermekteyiz.
Eğitimlerimiz sonucunda sertifikalar verilmekte olup, şirketiniz beklentileri doğrultusunda gerek teori, gerekse uygulama ağırlıklı şirketinize çalışanlarınıza yönelik özgün eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim ve kalifiye personel yatırımının şirket hedeflerini tutturmasında en önemli unsur olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda ki eksiklikleri gidermede eğitmen kadromuz personellerinizin şirket kültürüne ve beklentilerine yönlenmesini sağlayacaktır.
Eğitim hizmetlerimiz FAC’ nin belirlediği veya şirketinizin de talep ettiği yerlerde de yapılabilmektedir. FAC güçlü bir şirketin, ancak alanında deneyim ve bilgi sahibi personellerle sağlanabileceğinin çok önemli olduğu inancıyla hareket etmekte olup ve öncelikli hizmetidir” dedi.

Bir cevap yazın