Sultan Sazlığı Türkiyenin en önemli Milli Parklarından birisi olma özelliğini korumaktadır.

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Peyzaj  Mimarlığı Bölümü 3.sınıf  öğrencileri Planlama stüdyosu kapsamında  Prof.Dr.Nilgül Karadeniz Prof.Dr.M.Emin Barış, Doç.Dr.Aysel Uslu koordinasyonunda,Sultan Sazlığı ve Develi incelemelerde bulundu.

AÜ.Ziraat Fakültesi öğrencileri Develi Kaymakamı Enver Ünlü’yü makamında ziyaret ettiler.Develi belediye Başkan Yardımcısı İsmail Develioğlu’ndan Soysallı Pınarları çalışması hakkında yerinde bilgi  alan öğrenciler Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl ile de Sultan Sazlığı Milli Parkı çevresindeki çevresel etkiler ve yerel yaşam hakkında bilgi aldılar ve çeşitli anketler düzenlediler.

Sultan Sazlığının Yeşilhisar Ova çiftliği bölgesinde Ziyaretçi tanıtım merkezinde alan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen heyet kuş gözlem kulesinde ve sazlık içerisindeki ahşap yol ile  milli park içerisine girerek gözlemlerini sürdürdü.Develi İlçesindeki tarihi mekanlar ve sokak sağlıklaştırma ,meydan düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyen guruba iki gün süren gezi süresince  Milli Park sorumluları Murat Akgün,Mehmet özel ve alan kılavuzları refakat ettiler.

Sultan Sazlığı,Peyzaj Planlama, Korunan Alanlar, Islak Alanlar ve Yönetimleri, Peyzaj Planlamada CBS ve Uzaktan Algılama alanlarında uzman olan Prof.Dr.Nilgül Karadeniz; Sultan sazlığının yerel yaşam,doğal zenginlikleri,kerpiç evler,sazlıktan beslenen camuzlar, nülüferler, kamış,kındıra  gibi sazlık ürünleri dahil değerler korunduğu takdirde eski haline gelebileceğini belirterek yapmış olduğumuz gezi ve incelemede bu gelişmenin ışıltılarını sevinerek görmüş bulunmaktayız dedi.

Karadeniz;Yeryüzündeki en önemli temel eko sistemlerden birini oluşturdukları halde,yıllardır işe yaramaz ve zararlı olanlar olarak görülen ıslak alanların değeri,günümüzde yeni yeni anlaşılmaktadır. Buna rağmen, yinede ıslak alanların konut,endüstri ve tarım gibi gelişmeleri engellediği düşüncesi tamamen yok olmamıştır.Bu nedenle ıslak alanlarla ilgili çalışmalar gündeme geldiğinde,geçmişten gelen bu tür olumsuz düşüncelerin etkisiyle,ıslak alanların kurutularak farklı kullanımlara dönüştürülmeleri fikri hep üstün gelmiştir. Böylece bu tür duyarlı eko sistemlerdeki habitatların dolayısıyla pek çok ıslak alan işlerinin zarar görmesine ve hatta yok olmasına neden olmuştur.

Ancak son yıllarda gerek uluslar arası ve gerekse ulusal düzeyde,büyük hareketlilik gösteren çevresel eylemler ve bilinçlenme,ıslak alanlar gibi duyarlı eko sistemlerin korunması konusunda oldukça etkin hareketlerin gelişmesini sağlamıştır.

Ekolojik bakış açısıyla bakıldığında Sultan Sazlığı ve benzeri eko sistemlerde sürdürülebilirliğin ancak,akılcı planlama kararlarını alınmasıyla mümkün olabileceğini belirterek Sultan Sazlığı Türkiye’nin en önemli Milli Parklarından birisi olma özelliğini korumaktadır dedi.

Bir cevap yazın