Prof. Dr. Bakır: Avrupa’da Başörtülü Kadınlar Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

Ak Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada başörtüsünü gündeme getirdi. Bakır, Avrupa Konseyi üye ülkelerine çağrıda bulunarak, ülkelerindeki üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldırmaya davet etti.

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Avrupa ülkelerindeki yaşayan başörtülü Müslüman kadınların yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Konuyu Avrupa Konseyi Genel Kurulu’na taşıyan Bakır, burada yaptığı konuşmada, “Avrupalı Demokratlar Grubu adına ifade etmek isterim ki, işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde, hükümet binalarında, her türlü kamusal alanda, Müslüman kadınlar, Avrupa’da artan bir biçimde ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Çünkü bu kadınlar görüntülerinden veya başörtülerinden kolayca ayırt edilebilmektedir. Aslında ihtiyaç duyulan, kimlikleri yüzünden ayrımcılığa uğrayanlar için uzun ömürlü ve kapsamlı stratejiler geliştirmeye daha fazla odaklanmaktır. Gündemimizdeki birincil stratejilerden biri eğitim olmalıdır ve atacağımız ilk adım, bu kadınların eğitime erişimlerinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi üye ülkelerini, üniversitelerdeki başörtüsü yasaklarını kaldırmaya davet ediyorum.” dedi.

Müslüman kadınlar için eşit istihdam fırsatları oluşturulmasını da isteyen Bakır, bu konunun en az eğitim kadar önemli olduğunu belirtti. Bu ilk olarak kamudan başlaması gerektiğini savunan Bakır, “Kamusal alandaki başörtüsü yasaklarının sadece Müslüman kadınların dini özgürlüklerini engellememekte, aynı zamanda onların kamuda iş bulmalarına engel olmakta ve evlerinin dışında bir hayat sahibi olmalarına mani olmaktadır. Bunun sonucu olarak bu kadınlar ailelerindeki erkeklere daha fazla boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Başörtüsü yasakları, kadınları özgürleştirmeyecek, fakat onların sosyal durumlarını daha da kötüleştirecek, entegrasyonlarına mani olacak, izolasyonlarına sebep olacak, getto ve paralel toplumlar oluşmasını teşvik edecektir. Bütün üye ülkeleri, Müslüman kadınlara, topluma katılabilmeleri ve profesyonel kariyerler yapabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamaya, sosyal ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için yardım etmeye çağırmak istiyorum. Bu bağlamda onlara bazı başarılı rol modelleri sunmak da çok önemlidir.” diye konuştu.

Milletvekili Bakır, konuşmasının sonunun da üye ülkelere çağrıda bulunarak, Müslüman kadınların sosyal ve ekonomik dışlanmalarını, kapsamlı ayrımcılık karşıtı yasalar kabul ederek, çoklu ayrımcılıktan onları korumak için politikalar uygulayarak ve hakları çiğnendiğinde, yasal çarelere daha iyi erişimlerini sağlayarak etkin bir biçimde ele alınmasını istedi. Yasalarda, Müslüman kadınların kendilerine veya çocuklarına karşı olan ayrımcılıklar ile ilgili şikayetlerini ihmal eden devlet görevlilerine verilen cezalar arttırılması gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, İslam’ı köktencilik veya İslam’ı aşırıcılık gibi medyada, siyasetçilerin duyurularında ve resmi yasal dokümanlar da sorumsuzca kullanılan etiketlerin, Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman kadınları, aşırı sağ grupların birincil hedefi haline getirdiğini ileri sürdü. Irkçı ideolojilere sahip insanların masum Müslüman kadınlara karşı provoke edip kışkırtıldığını, üye ülkelerde bu tür etiketler hiçbir surette kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Bir yanıt yazın