Mimar Aysel Say, “Yapılaşma yüzünden tarım arazileri hızla yok ediliyor.”

Tarım Arazilerinin Hızla Yok Ediliş, Açlık ve Geleceğe Bakış Paneli’nde konuşan Kayseri Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Aysel Say, “Yapılaşma yüzünden tarım arazileri hızla yok ediliyor. Buna karşın nüfus ise artıyor. 3. Dünya Savaşı’nın açlık yüzünden çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

Panelde, “Tarım Arazilerinin Hızla Yok Edilişi, Açlık ve Geleceğe Bakış Projesi’ni başlattıklarını kaydeden Aysel Say, projeye çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi. Say, tarım alanlarının yok olmaması için binaların yatay olarak değil, dikey yükselmesi, büyümesi gerektiğini ifade ederek, “Beşer, onar, on beşer katlı çok sayıda bina yapmak yerine, binlerle ifade edilen katlara sahip tek bir bina yapmak, geleceğin aç kalmaması için çok önemli. Bu şekilde, verimli tarım arazileri de işgal edilmemiş olacaktır. İnsanlığın tek kurtuluş çaresi olduğu için bu projeye katkı sağlıyoruz. Günümüzden 100-150 yıl sonrasının teknolojisi, bilgisi ve yetenekleriyle yüksek katlı binalar yapılabilir. Bu çalışmaları Türkiye’de başlatarak tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Yapıların, binaların, verimli tarım arazilerine değil de dağ eteklerine, kayalıklara, sağlam zeminli alanlara yapılmasını öneriyoruz. Bugün bin katlı bir binadan bahsedildiği zaman, insanlar şaşırarak bakıyorlar ama geleceğimizin kurtuluşu, bu yüksek binalara bağlı. Bu binalarda okullar, alış veriş merkezleri, sosyal donatılar da bulunacak” diye konuştu.

Türkiye nüfusunun, 100 yılda 10 kat arttığına dikkat çeken Say, “Nüfus artış hızı böyle giderse, 100 yıl sonra Türkiye’nin nüfusu 700 milyon olacak ve bu kadar insanın barınması, beslenmesi meselesi ortaya çıkacak. İşte bu noktada yüksek katlı binaların önemi ortaya çıkacak. Biz şimdiden önlemlerin alınmasını istiyoruz. Evrensel bir hukuk sistemi getirilmeli ve tarım arazilerini betonlaştıranlar ağır cezalara çarptırılmalı. Bin katlı yani Erciyes Dağı yüksekliğinde bir bina yapıldığında, Kayseri’den Akdeniz’i görmenin mümkün olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Panelde konuşan Jeoloji Mühendisleri Kayseri Temsilcisi Adnan Evsen de, tarım arazilerine bina yapmanın çok ciddi tehlikeleri olduğunu ifade ederek, “Deprem yönünden bakıldığında da dağların eteklerine, kayalıklara yapılan binalarla, ovaya yapılan binalar arasında ciddi farklar var. Ovaya yapılan binaların depremlerde salınımları daha fazla olmaktadır. Ayrıca, ovalar aynı zamanda sulak alanlardır. Ovalara bina yaparak bu sulak alanları da işgal ediyor, suları kirletiyoruz” dedi.

Bir cevap yazın