KIZAMIK AŞISI NEDEN TEKRAR GÜNDEMDE

Ülkemizde 2002 yılından buyana sıkı bir aşılama programı uygulanmaktadır.Önce 9.ayda 1 doz yapılan Kızamık aşısının yeterli koruma sağlamadıgı görüldükten sonra 12.ayda Kızamık,Kızamıkcık,Kabakulak kombine aşısı uygulamaya alınmış ve İlkokul 1.sınıfta bu aşının tekrarı yapılarak daha aktif koruma hedeflenmiştir.Tekdoz aşı %95koruma saglarken ikidoz aşı ile bu oran %99.7 ye çıkmıştır.

Son yıllarda bazı illerimizde görülen yurtdışından geldigi düşünülen Kızamık vakalarında artış gözlenmiştir.Dünya Sağlık örgütü Avrupa bölgesinde,2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşandıgını duyurmuştur.Özellikle 2012 yılında Romanya,Rusya fedarasyonu,Ukrayna ve sınnır komşularımız İran,ırak ve suriye başta olmak üzere bir çok ülkede Kızamık vakaları görülmeye devam etmektedir.

Kızamık Bilim Danışma kurulu 07/01/2013 tarihinde özellikle Suriye kaynaklı Kızamık vakalarında artış olduğunu düşünerekten hastalıgın kontrol altına alınması amacı ile yeni kararlar almıştır.Bu amaçla Kızamık aşısının ilk dozunun (KKK şeklinde)9. Aya çekilmesine bu doz rutin aşı şemasında yer almadığından 12.ay dolduktan sonra tekrar KKK aşısı yapılması önerilmiştir.Anassınıflarındaki çocukların aşılanması,sağlık çalışanlarının aşılanması önerilmiştir.

Aşının yapılması sırasında dikkat edilmesi gerekenleri ve yan etkilerine değinecek olursak

-sık rastlanan yan etki aşı yapılanların yüzde 5-15’ inde görülen ateştir. Yüzde 5’ inde ise kızamığa benzer döküntü ve lenf bezlerinde şişme görülür. Bu yan etkiler genellikle aşı yapıldıktan 7-12 gün sonra ortaya çıkar.

-Yüksek ateşi olanlar; zatürree, tüberküloz veya başka bir enfeksiyon hastalığı olanlar; bağışıklığı ileri derecede baskılayabilen hastalığı olanlar (AİDS, lösemi, lenfoma, kanser); bağışıklık bozuklukları (hipogamaglobulinemi, disgamaglobulinemi); kanlarında trombosit eksikliği olanlar; kemoterapi, radyoterapi görenler; yüksek doz kortizon ve immunsüpresif ilaç kullananların aşı olmaları sakıncalıdır.

– Aşı yapılan yerde kızarma, kaşınma gibi aşırı duyarlılık tepkileri sık görülür ama bunlar geçicidir ve önemli değildir. Anaflaksi türünde ciddi alerjik olaylara bir milyonda bir rastlanır. Aşıda bulunan neomisin ve jelâtine alerjik olduğu bilinenlere aşı yapılmamalıdır. İlk dozdan sonra anaflaksi geçirenlere 2. dozun uygulanması sakıncalıdır.

-Bunun dışında saman nezlesi, astım, egzama gibi alerjik hastalıklar ve ilaç alerjileri aşı için sakınca teşkil etmez.

-Yumurtaya karşı anaflaksi tipinde alerjisi olanlar yani aşı yapıldıktan sonra nefes darlığı, gırtlak ödemi, bayılma, tüm vücudun şişmesi gibi tepkiler gösterenlerin kızamık aşısı olmaları sakıncalıdır.

Bir cevap yazın