İstatistiklerle Türk Kadını

Türkiye nüfusunun yüzde 49 Kadın nüfus, Türkiye nüfusunun yüzde 49.8’ini oluşturdu. Kadın nüfusun yüzde 24.4’ünü 0-14 yaş grubu, yüzde 16.3’ünü 15-24 yaş grubu, yüzde 31’ini 25-44 yaş grubu, yüzde 19.8’i 45-64 yaş grubu ve yüzde 8.5’ini 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfus meydana getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı kadın istatistiklerini yayınladı. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi gerektiği bir gerçek olduğuna dikkat çeken TÜİK, bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, TÜİK web sayfasında 16 başlık altında 120 göstergeyi içeren Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Veri Seti yayımlandığını bildirdi. TÜİK, ayrıca, bu veri setini içeren toplumsal cinsiyet ile ilgili istatistik ve göstergeler bir araya getirilerek “İstatistiklerle Kadın, 2012” yayını olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak yayımlandığını ifade etti. TÜİK’in verilerine göre 75 milyon 627 bin 384 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun yüzde 49.8’ini 37 milyon 671 bin 216 kişiyle kadın nüfus oluşturdu. Yüzde 50.2’si ise erkek nüfustan meydana geldi. Kadın nüfusun yüzde 24.4’ünü 0-14 yaş grubu, yüzde 16.3’ünü 15-24 yaş grubu, yüzde 31’ini 25-44 yaş grubu, yüzde 19.8’i 45-64 yaş grubu ve yüzde 8.5’ini 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de 30.1 olan ortanca yaş, kadınlarda 30.6, erkeklerde ise 29.5 olarak gerçekleşti.

-KADIN NÜFUSUN DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ ERKEK NÜFUSTAN YÜKSEK-

Doğuşta beklenen yaşam süresinin 2013 yılında kadınlar için 79.2, erkekler için 74.7 yıl olması tahmin edildi. Düzenli olarak artan doğuşta beklenen yaşam süresinin 2023 yılında, kadınlar için 80.2 erkekler için ise 75,8 yıl olacağı öngörüldü.

-2011 YILINDA İLK EVLİLİĞİNİ YAPAN KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 23.3-

İlk evliliğini 2011 yılında yapmış kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 23.3 iken bu yaş erkeklerde 26.6’dır. 2011 yılında 120 bin 117 çift boşandı. Boşanma nedenlerine bakıldığında, eşlerin sorumsuz ve ilgisiz davranması yüzde 26.6 ile ilk sırayı aldı. Daha sonra sırasıyla, yüzde 23.4 ile diğer nedenler, yüzde 20.8 ile şiddet ve yüzde 16.8 ile aldatma geldi.

Evli çiftlerin ilk evlilikleri göz önüne alındığında, çiftlerin yüzde 93.7’si hem resmi hem de dini nikahla, yüzde 3’ü ise sadece dini nikahla evlendi. Akraba evliliği yapanların oranı yüzde 23.3, görücü usulüyle, kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla evlenenlerin oranı ise yüzde 9.4 oldu.

-EĞİTİM SEVİYELERİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANLARINDA KADIN VE ERKEKLER ARASINDA ÖNEMLİ BİR FARK GÖZLENMEDİ-

Okuryazarlık oranı kadınlarda yüzde 92.2 iken erkeklerde yüzde 98.3 oldu. 2011-2012 öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 98.6, erkeklerde yüzde 98.8, ortaöğretimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 66.1, erkeklerde yüzde 68.5, yükseköğrenimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 35.4, erkeklerde yüzde 35.6 oldu,

-KADINLAR TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜNÜ BIRAKMAYI ERKEKLERDEN DAHA FAZLA DENEDİ-

Tütün ve tütün mamulü kullananlar içinde tütün ve tütün mamulünü bırakmayı deneyen kadınların oranı yüzde 44.9, erkeklerin oranı ise yüzde 41.8 olarak belirlendi.

-ÇALIŞAN KADINLARIN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ-

2012 yılında işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 29.5 iken erkeklerde yüzde 71 oldu. İstihdam edilen kadın nüfus oranı yüzde 26.3, erkek nüfus oranı ise yüzde 65 tahmin edildi. Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan kadınların oranı yüzde 54.3 iken kendi hesabına çalışan kadınların oranı yüzde 10.8 olarak belirlendi. Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan erkeklerin oranı yüzde 66.5, kendi hesabına çalışan erkeklerin oranı ise yüzde 22.3. İşsizlik oranı, kadınlarda yüzde 10.8, erkeklerde ise yüzde 8.5. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranına bakıldığında, oran kadınlarda yüzde 19.9, erkeklerde ise yüzde 16.3. Çalışan kadınların yüzde 70.1, erkeklerin ise yüzde 71.2’si çalıştığı işten memnun.

-HANELERDEKİ KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAKIMINI YÜZDE 89.6 ORANINDA ANNELER ÜSTLENDİ-

0-5 yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını yüzde 89.6 oranında anneler üstlenirken yüzde 1.5’ini babalar üstlendi. Çocukların yüzde 2.4’ünün bakımı kreşler tarafından sağlandı.

-KADINLAR SİYASİ ALANDA ERKEKLERE GÖRE ÇOK DAHA AZ KATILIM SAĞLADI-

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4.5 iken, 2012 yılında bu oran yüzde 14.4’e yükseldi. Kadın bakan sayısı ise 1 olarak belirlendi.

Bir cevap yazın