Ayda 6300 TL’ye Masabaşı Memurluk

657 sayılı Devlet memurları kanununa göre önemli projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesine yönelik özel bir meslek bilgisi ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler için öngörülen istisnai kadroları Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin usulsüz kullandığı iddia edildi.

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, itfaiye ve satın alma birimlerinde çalıştırdığı personeli, helikopter makinisti, uçuş teknisyeni ve uçuş bakım kontrolörlüğü kadrolarından alarak astronomik ücretler ödüyor.

Fakülte bünyesinde idari işlerde çalıştırılan personeli, yüksek ücret ödenebilecek kadrolardan alan yönetimin, bu kapsamda işe aldığı çalışanlara 6300 TL ödediği öğrenildi.

Uçak bakım makinisti, yer ve meydan kontrolörü kadrolarında çalıştırılmak üzere alınan personeli, helikopter makinisti, uçuş teknisyeni ve uçuş bakım kontrolörlüğü statüsünde alan fakülte yönetimi, bununla da yetinmeyerek bu personeli sözleşmede belirtilen kadrolarla ilgisi olmayan itfaiye ve satın alma birimlerinde çalıştırdığı ortaya çıktı.

VEKALET GÖREVLERİ USULSÜZ İDDİASI

Kamu kaynakları usulsüzce zayi edilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak memur kadrosuna görevlendirilen sözleşmeli personel, kurum çalışanlarının da tepkisine neden oluyor. Sözleşmeli personelin vekâlet etmesi mümkün olmayan görevlere vekâlet ettirildiği iddia edilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde birim sorumlusu olarak çalıştırılan sözleşmeli personel, doğal olarak birimdeki tüm personelin amiri konumuna getirilmiş oluyor.

GÖREVİ İHMAL VE SUİSTİMAL İDDİASI

Devlet Personel Başkanlığının benzer bir durumla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığının bazı birimlerine sözleşmeli olarak alınan mühendislerin, eleman yetersizliğinden dolayı birim amiri olarak görevlendirilmelerine ilişkin görüş talebine; “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” şeklinde görüş bildirdiğini söyleyen fakülte çalışanları durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Devlet Personel Başkanlığının görüşünün aksine bir uygulama ile usulsüz istihdam sağlayan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yönetimi söz konusu kararları dikkate almayarak, uçak bakım makinistini, havaalanı meydan amiri; yer kontrolörünü ise satın alam birim sorumlusu olarak çalıştırmaya devam ediyor.

Bir cevap yazın