Türkiye Barolar Birliği yeni avukatlık ücretlerini açıkladı

zİş takibi konusunda avukatlardan alınacak hukuki yardımın faturası 275 TL`den 300 TL’ye yükselirken, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Yargıtay`da ilk derecede görülen davalar için ise 3 bin TL ücret alınacak. 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni tarifeye göre avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 210 TL`ye yükseldi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 10.5 pahalandı. Türkiye Barolar Başkanlığı`nın Asgari Ücret Tarifesinin genel hükümlerine göre, avukatlar tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek. Fakat, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay`da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmalarından ayrı ücret alınacak. 
 
-YÜCE DİVAN’IN ÜCRETİ 5 BİN TL- 
 
Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamayacak. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulacak. Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda ise karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemeyecek. Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda da tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunacak. 
Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni avukatlık ücret tarifesi göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti, bin 100 TL`den bin 250 TL’ye yükseldi. Avukatlar, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Yargıtay`da ilk derecede görülen davalar için ise 3 bin TL ücret alacaklar. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için ücret, duruşmasız bin 500 TL, duruşmalı ise 3 bin TL olarak belirlendi. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için, Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar için 5 bin TL ücret alınırken, bireysel başvuru, diğer dava ve işler için ise 3 bin TL ücret talep edilecek. Tarifede yer alan yeni ücretler şöyle: 
/**
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki         TL
Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1-Büroda sözlü danışma                      210 
2-Çağrı üzerine gidilen 
yerde sözlü danışma                         400
3-Yazılı danışma                            400
4-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname,
ihtarname düzenlenmesi                      300
5-Kira sözleşmesi ve benzeri                400
 
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme 
aşamasındaki paranın tahsili veya bir 
belgenin örneğinin çıkarılması gibi 
işlerin takibi için                         300 
2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, 
nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi 
veya korunması amacıyla yapılan işler       500 
3.Tüzel kişi tacirlerin ana 
sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin 
çalışma konuları işlerin takibi için      2.200 
4.Vergi uzlaşma komisyonları              1.000 
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde 
a) Duruşmasız                             4.300 
b) Duruşmalı                              7.500 
c) Para konulu işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenecek 
 
Avukatlık Kanununun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması
Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret  
1. Yapı kooperatiflerinde                   750
2. Anonim şirketlerde                     1.250  
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve 
Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına 
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücret        1.250
 
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde 
Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile 
Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete 
Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1-Görülmekte olan bir dava içinde olmamak 
koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, 
delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, 
ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi 
a) Duruşmasız                               300 
b) Duruşmalı                                400 
2.Ortaklığın giderilmesi için satış 
memurluğunda yapılacak işlerde              550 
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim        1.100  
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar  
c) Duruşmasız                               750  
d) Duruşmalı ise                          1.100  
 
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve 
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen 
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1.İcra Daireleri                            250  
2.İcra Mahkemeleri                          300 
3.İcra Mahkemeleri duruşmalı                500 
4.İcra Mahkemeleri ceza işleri              300 
5.Ceza soruşturma evresinde                 450 
6.Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar  750 
7.Asliye Mahkemeleri                      1.500 
8.Tüketici Mahkemelerinde                   750  
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri       2.200 
10.Ağır Ceza Mahkemeleri                  3.000 
11.Çocuk Mahkemelerinde                   1.100 
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri            3.000
13.Askeri Mahkemeler                      1.100 
14.Disiplin Mahkemeleri                     900 
15.İdare ve Vergi Mahkemelerindeki davalar
a) Duruşmasız                               750 
b) Duruşmalı                              1.400
6.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen
istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için 
a)Bir duruşması olan işler                  750 
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi 
avukatın da bulunması gereken işlemleri   1.500  
17.Yargıtay`da ilk derecede               3.000 
18.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar 
a) Duruşmasız ise                         1.500 
b) Duruşmalı ise                          3.000 
19.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, 
Sayıştay`da temyiz yolu ile görülen 
işlerin duruşması                         1.100 
20.Uyuşmazlık Mahkemesi                   1.100 
21.Anayasa Mahkemesinde görülen davalar 
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar  5.000
b) Bireysel başvuru 
Duruşmalı işlerde                         3.000
Duruşmasız işlerde                        1.500
c) Diğer dava ve işler                    3.000
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve 
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen 
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret           (YÜZDE) 
1.İlk 30.000TL                               12 
2.Sonra gelen 40.000 TL                      11 
3.Sonra gelen 70.000 TL                       8 
4.Sonra gelen 250.000 TL                      6 
5.Sonra gelen 600.000 TL                      4 
6.Sonra gelen 750.000 TL                      3 
7.Sonra gelen 1.400.000 TL                    1,5 
8.3 milyon  TL`den yukarısı                   0,1**/ 

Hakkında

Göz Atabilirsiniz.

SP: Kayseri halkı Erciyes’ten yüzde 50 indirimle yararlanmalı.. İlçe divan toplantısı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı yayınladığı videoyla Kayseri halkının Erciyes’teki kayak hizmetlerinden %50 indirimle yararlanması …

Bir cevap yazın