Yastık Altından 5 Ton Altın Çıktı!

Türkiye’de yastık altı altın varlığının yaklaşık 5 bin ton, bunun parasal değerinin de 260 milyar dolar dolayında olduğu bildirildi.

Yastık altındaki birikimleri, bankaların açtığı altın hesapları ciddi biçimde piyasaya dahil etti fakat hala evlerde çok ciddi miktarda yastık altı tabir edilen altın bulunuyor. Bazı bankalar bu birikimleri piyasaya kazandırmak için fiziki hurda altın mevduatını dahi kabul ediyor.

Bankalardaki altın mevduat hesaplarının son yıllarda çok hızlı bir artış gösterdiği dikkati çekiyor. Bu gelişmelerle, atıl durumdaki bu varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde önemli bir gelişme yaşanıyor.

Altın mevduatında hızlı artış 2008 yılında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki tebliğ kapsamında, bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılması, bunların kredisi kullandırılması ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca yurt dışından bu nitelikte kredi sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmişti.

Bu düzenleme ile bankalar, gerçek ve tüzel kişiler adına, altın, gümüş ve platin in fiziken tesliminin yanında bankalarca satışı yapılması yoluyla da vadeli veya vadesiz olarak, altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilme olanağına kavuşmuştu.

Mevduat bankalarındaki tamamına yakını altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının dolar cinsinden değerinin 2008 sonundan bu yana 21 kat, katılım bankalarındaki hacmin ise 120 kat arttığı dikkati çekiyor.

Mevduat bankalarında 2008 sonu itibariyle sadece 313 milyon dolar olan kıymetli maden hesaplarının döviz tevdiat hesapları (DTH) içindeki payı yüzde 0.31 düzeyinde bulunuyordu. Anılan tarihten bu yıl 18 Mayıs’a kadar olan dönemde toplam DTH yüzde 22 artışla 122.2 milyar dolar olurken, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı ise 21 kata yakın artışla 7 milyar dolar dolayında gerçekleşti ve bunun DTH içindeki payı yüzde 5.31’e ulaştı. Aynı dönemde katılım bankalarındaki toplam yabancı fonlar yüzde 49 artışla 7.7 milyar dolar olurken, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı 120,4 kat artışla 2.2 milyar dolara, payı da yüzde 0.35’ten yüzde 22’ye yükseldi.

Ancak 2011 yılında önemli ölçüde artan hesapların, altın değerindeki düşüşle birlikte son aylarda yavaşladığı gözleniyor.

Bankacılık sektöründeki altın mevduatının yüzde 58’i biri katılım ve 3 mevduat bankası olmak üzere toplam 4 bankada yoğunlaşıyor. Kıymetli maden depo hesaplarının yüzde 44’ü İstanbul, yüzde 16.5’i Ankara, yüzde 5’i İzmir, yüzde 3.2’si Bursa, yüzde 1.8’i Antalya, yüzde 1.7’si Konya’daÖ Buna göre söz konusu hesapların yüzde 72.2’sinin bu 6 ilde olduğu dikkati çekiyor.

Bu arada bankalarca ihraç edilen B Tipi Altın Fonlarının da yatırımcısı sayısının 2008 sonundan bu yana 7.3 kat artışla 8 bin 521’den 70 bin 334’e, Takasbank hesap sayısının da 1.8 kat artışla 630’a ulaştığı dikkati çekiyor.

Bir yanıt yazın