UMEM Beceri’10 projesi hizmet ve tarım sektörlerine de eleman yetiştirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile başlatılan UMEM Beceri’10 projesi 81 ilde uygulanmaya devam ediyor.

Proje kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak2500’e yakın kurs açılmış, bu kurslardan başarı ile mezun olan kursiyerlerin çoğu projeye katılan firmalarca istihdam edilmişlerdir.  2011 yılında sadece sanayi alanında açılan UMEM Beceri’ 10 projesi kursları işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermesi ve yüksek istihdam oranları yakalaması sonucuna hem işverenler hem de işsizler için tercih sebebi oldu.

Sanayi alanında başarı ile uygulanan projenin, 2012 yılında taraflarca imzalanan protokolle hizmet ve tarım sektörlerine genişletilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların işgücü ihtiyaçlarına yönelik kurs açılabilecek, bu kurslarda yetişen ve sertifika sahibi olmayı hak kazanan kursiyerlerin çoğu da istihdam edilecek.

29 Mart 2012 tarihinde imzalanan UMEM Beceri’10 Projesi Ek Protokolü ile artık hizmet ve tarım sektörlerine yönelik kurslar açılabilecek. Daha önce sanayi alanında uygulanan proje kapsamında, muhasebe, dış ticaret elemanı, aşçı, garson vb. alanlara yönelik kurslar açılabilecek.

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren UMEM Beceri’10 Projesi kurslarına katılan kursiyerler teorik ve işbaşı eğitimi süresince günlük 20 TL alacak, kursiyerlere kurs süresince “İş Kazası ve meslek hastalığı Sigortası” ve “Genel Sağlık Sigortası” yaptırılacak.

Ayrıca kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam edecek firmaların; 18-29 yaş arası erkekler ve yaşa bakılmaksızın kadınları istihdam eden firmaların 42 ay süre ile, 30 yaş üzerindeki erkekleri istihdam eden firmaların 30 ay süre ile “Sigorta Primi İşveren Payı” ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Konu hakkında daha detaylı bilgi www.beceri10.org.tr ve www.umem.org.tr adreslerinden ve 444 86 36 çağrı merkezinden alınabilecektir.

Bir yanıt yazın