ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 165. YILDÖNÜMÜ

Eğitim Fakültelerinin temelini oluşturan ve 16 Mart 1848 yılında kurulan Osmanlı Darülmuallimin Mekteplerinin 165. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Şahin mesajında; “Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişme sürecinde çok önemli rol oynayan kadroları yetiştiren öğretmenlerin, modern tarzda eğitimlerini sağlamak üzere 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul’da Darülmuallim Mektebi (Öğretmen Okulu) tesis edildiğini” belirterek açıklamasını şöyle devam etti: “Geleneksel tarzda eğitim veren medreselerin yanında Batı tipi okullar kurmak isteyen Osmanlı Devleti, bir taraftan ilköğretimi zorunlu kılarken bir taraftan da bu okullarda görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi konusuna da önem verilmesi gerektiğini fark etmiştir. Bu amaçla başlangıçta sadece İstanbul’da Öğretmen Okulu kurulmuş, bu eğitim kurumunun başarılı olması üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde yeni okullar açılması yoluna gidilmiştir. Osmanlı Devleti’nden sonra Türkiye Cumhuriyeti de çağdaşlaşmanın gerçekleşebilmesi için Öğretmen Okulu sayısını artırmaya çalışmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmak üzere öğretmen yetiştiren kurumlar olarak Gazi Terbiye Enstitüsü, Köy Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu gibi farklı modeller denenmiştir. 1982 yılında çıkan Yüksek Öğretim Kanunu ile öğretmen yetiştirme görevi üniversiteler bünyesinde oluşturulan Eğitim Fakültelerine verilmiştir.”

Şu anda devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı olarak faaliyet gösteren çok sayıda Eğitim Fakültesi bulunduğunu belirten Dekan Şahin, “Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin kuruluşunun üzerinden henüz on bir yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, gerek fiziki ve teknik alt yapı bakımından gerekse eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve proje üretme açısından hızla saygın bir konuma ulaştığını, fakülte mezunlarının yeterliliğini gösteren önemli bir sınav olan KPSS’de öğrencilerinin ilk sıralarda yer aldığını, fakülte olarak hedeflerinin öğretmen okullarının ilk açıldığı gündeki heyecanı asla kaybetmeden gelecek nesillere çağdaş medeniyet seviyesine yakışan bir eğitim vermek olduğunu” ifade etmiştir.

Bir cevap yazın