Melikşah Üniversitesi’nde Başkanlık Sistemi Tartışıldı

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, ABD Temple Üniversitesi Öğr. Üyesi Marina Angel, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen ve Yrd. Doç. Fatih Öztürk’ün katılımı ile  “ Amerikan Başkanlık sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Murat Şen, 12. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilecek olmasının dolaylı olarak parlamenter sistemden çıkıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Şen, “Türkiye halkı, referandumla Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesine karar vererek fiilen olmasa da zaten yarı başkanlık sistemini seçmiş oldu.” dedi. Şen, ayrıca, en iyi hukuk sisteminin dahi kötü uygulayıcılar elinde kötü, en kötü hukuk sisteminin de iyi uygulayıcılar elinde iyi olacağına vurgu yaptı.

ABD Temple Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Marina Engel, ABD’de başkanın nasıl seçildiği, görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verdiği konuşmasında ABD’de kuvvetler ayrılığının çok katı olduğunu, 435 Temsilciler Meclisi üyesinin senatoda hiçbir görevinin olmadığını ve sadece başkanı atamakla sorumlu olduklarını vurguladı.

ABD ve Türkiye açısından başkanlık sistemi ve uygulama farklılıkları üzerinde duran Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Fatih Öztürk, Türkiye’de herhangi bir sistem probleminden ziyade hızlı bir şekilde çözülmesi gereken yetişmiş kalifiye insan ihtiyacı problemi olduğunu belirtti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, “Devletin insanların haklarının korunması için kurulmuş bir mekanizma olduğunu belirterek Türkiye’de yasamanın paranın kontrolünü sağlaması gibi bir görevi varken bunu yapamadığını vurguladı. Fendoğlu, “Türkiye gelecek sene birçok seçim yapacak. Bu dönemde bir anayasa yapamaz ise bu meclis başka bir zaman bunu yapamaz.” dedi.

Partiler arasında derin bir ayrılığın söz konusu olduğunu vurgulayan Fendoğlu, “Uzlaşma komisyonundan da gördüğümüz kadarı ile partiler arası derin ayrılıklar yeni anayasa yapım sürecini zora sokmaktadır.” dedi.

En iyi anayasa ve devlet sisteminin insan haklarına önem veren sistemler olduğunu ve buna göre Türkiye’de sistem geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Fendoğlu,  mevcut Parlamenter sistemin Türkiye’yi taşıyamadığını ve açıkları ile her dönem darbelere zemin hazırladığını belirtti.

Konferans plaket takdiminin ardından son buldu.

Bir cevap yazın