KCETAŞ’TAN CHP’YE SAYAÇ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sadık Atilla’nın, Elektrik Şirketi’nin hiçbir yasal dayanağı olmadan elektrik sayaçlarını değiştirdiğini ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği ile ilgili iddialarına Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den açıklama geldi.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada CHP İl Başkanı Sadık Atilla’nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve KCETAŞ’ın haksız bir kazanç elde etmediği belirtilerek şu görüşlere yer verildi;

“3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin Periyodik Muayene başlıklı 9. maddesinin (b) bendi “Ölçü ve ölçü aletlerinden; Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması zorunludur.” hükmü amirdir. Yine Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin Genel Hükümler başlıklı 16.maddesinin (2) bendi “Sayacın; 11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, her türlü ayar, kalibrasyon ve bakım için periyodik olarak kontrol ettirilmesi esastır. Periyodik kontroller için gerekli masraflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bedeller üzerinden; sayacın sökme ve takma bedeli, Kurul tarafından onaylanan bedeller üzerinden sayaç maliki tarafından karşılanır.” Hükmü gereği elektrik sayaçlarının 10 yılda bir periyodik kontrol ve muayenesinin yapılması görevi elektrik dağıtım şirketlerine verilmiş olup, bu işlem için hangi bedellerin tahakkuk edileceği de hüküm altına alınmıştır. Bahsedilen mevzuat hükümleri ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere elektrik sayaçları Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükmü gereği 10 yıllık damga süresini doldurduğu için değiştirilmiş olup, tahakkuk ettirilen bedeller ise sayaç bedeli olmayıp, ayar damga ücreti, sökme takma bedeli ve K.D.V.’den oluşmaktadır.

Ayrıca Şirketimizin de yer aldığı 21 elektrik dağıtım bölgesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında yer alan Yönetmelikler ve Tebliğlerin verdiği yetki ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Bu kapsamda elektrik sayaçlarının değiştirilmesi ile ilgili bedeller EPDK tarafından belirlenmektedir. Sayaç değişimleri ile ilgili alınan bedeller

yasal çerçeveler ve kanunlar doğrultusunda tahsil edilmekte olup yasal prosedürlerin dışında herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmemekte ve şirketimizin keyfi bir uygulaması bulunmamaktadır.”

Bir cevap yazın