Kayseri’de 713 Adet 2-B Arazisi Satışa Çıkıyor

Kayseri Defterdarı Enver Çokyiğit, kamuoyunda 2-B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş araziler, hak sahiplerine rayiç değerinin yüzde 70’i üzerinden doğrudan satılacağını belirtti. Çokyiğit, “Şehrimizde toplam 2 milyon 345 bin 924 metre kare olan 713 2-B arazisi hak sahiplerine satılacak.” dedi.

Enver Çokyiğit, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Çokyiğit, şu bilgileri verdi: “2-B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki hak sahibi olarak gösterilen kişiler; kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki hak sahibi olarak gösterilecek kişiler güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilirler.”

İlgilisi tarafından süresi içerisinde başvuruda bulunulmaması veya yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda taşınmazların genel hükümlere göre değerlendirileceğini kaydeden Çokyiğit, “Başvuruların ilçelerde mal müdürlüğüne, merkezde ise Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılmalı. Ayrıca satış bedelini itiraz ve dava konusu etmemesi ile hukuki bir engelin olmadığının idarece belirlenmesi halinde hak sahibi statüsü kazanacaklardır.” şeklinde konuştu.

PEŞİNE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Arazilerin hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 70’i üzerinden satılacağını vurgulayan Çokyiğit, “Peşin ödeyenlere ayrıca yüzde 20 daha indirim yapılacak. Yarısını peşin ödeyenlere yüzde 10 indirim yapılacak. Taksitle ödemek isteyenlere yüzde 10 peşin ödemesi yapıldıktan sonra belediye sınırları içindeki arsalar için 3 yıl 6 taksit, sınırlar dışındakilere 4 yıl 8 taksit imkanı sağlanacak. Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk lirası, dışında olan yerler için bin Türk lirası başvuru bedeli, TC Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden, satış bedellerinin ayrıca aynı bankanın internet şubesinden ‘2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat’ hesabına yatırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

“BU FIRSATI KAÇIRMAYIN”

Çokyiğit, yıllardan beri sıkıntı oluşturan 2 B arazilerinin hak sahiplerine satışının büyük bir fırsat olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşlarımız kendilerine tanınan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Devlet olarak her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Yararlanmak isteyenler biran önce defterdarlıklara veya ilçelerde mal müdürlüklerine başvurmalı.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın