Kayseri “Tarım Çalıştayı”

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin organizesinde ve Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Kayseri Tarım Çalıştayı başladı. Çalıştayda, 3 gün boyunca Kayseri’nin tarım potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak.

Çalıştayın açılışında konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımın, insan yaşamının temelini oluşturan gıda maddeleri gereksinimlerini karşılama, tarıma dayalı sanayi hammaddesinin üretilmesi, belirli kesime istihdam sağlanması ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi nedenlerle stratejik öneminin giderek arttığını belirterek, “Tarım, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal sektördür. Bizler dünyayla rekabet edebilmek için daha ucuz maliyetle, kaliteli ve daha çok üretmek zorundayız” dedi.

Tarih, sağlık, eğitim, Erciyes Master Planı ve 3 Organize Sanayi Bölgesi ile sanayi ve turizm kenti görünümünde olan Kayseri’de göz ardı edilmemesi gereken önemli sektörün de tarım olduğunu vurgulayan Duygulu, “Kayseri, tarım potansiyeli bakımından önemli bir yere sahiptir. Kayseri meraları, Ege bölgesinin toplam mera varlığı kadardır. Pastırma ve sucuğu ile meşhur ilimizde balıkçılık, yumurta ve tavukçuluk, arıcılık gibi hayvansal üretim potansiyeli yüksektir. Yapımı biten barajlar ve devam etmekte olan sulama projeleri ile de sulu arazilerle çok önemli bitkisel üretim potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bir milyonu aşan Kayseri nüfusunun beslenmesi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların istihdamı için tarımsal üretim zorunludur” diye konuştu.

Duygulu, açılışı yapılan Tarım Çalıştayı’nda, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda konularının tartışılacağını, çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak sonuç bildirgelerinin daha geniş katılımlı toplantılar ile kamuoyuna duyurulacağını da kaydetti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri’nin topraklarının yüzde 40’ının tarıma elverişli olduğunu, çalıştayda, bu alanları en iyi şekilde değerlendirmek ve bu alanlardan en yüksek verimi almak için nelerin yapılması gerektiğinin tartışılacağını ifade etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan da Kayseri ve Türkiye’nin önünün açık olduğunu ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’ye dışarıdan baktığımızda ülkemizin ne kadar geliştiğini ve değiştiğini daha iyi görüyoruz. Önümüzde değerlendirmemiz gereken tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Tarım üretimimizi artırmalıyız. Bu nedenle de Ziraat Mühendisleri’nden öğreneceğimiz çok şey var. Ziraat Mühendisliği geleceğin mesleği olacaktır” dedi.

Çalıştayda, açılış konuşmalarının ardından sektör paydaşlarının çalışmalarına geçildi.

Bir cevap yazın