KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’NDE GENEL KURULU YAPILDI

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2011 Faaliyet yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, bilânço ve gelir tablosu hesapları ile 2012 faaliyet yılı iş programının görüşüldüğü Genel Kurul’da, tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesi çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Kurul’un yapılacağı Toplantı Salonu’na gelerek kayıt işlerini yaptırdılar. Toplantı öncesi Kayyım Heyeti Üyeleri çiftçiler ile tek tek selamlaşarak, bolca sohbet ettiler. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği Heyet Üyeleri, daha sonra toplantının gerçekleştirileceği Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’ne geçtiler.

Toplantı başında Kürsüye gelerek çiftçileri selamlayan Kayyım Heyeti ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, daha sonra Divan Heyeti için verilen önergeyi okuyup, oylamaya sundu. Divan Başkanlığına Osman Bostan, Başkan Yardımcılığına Hacı Saygı, Üyeliklere ise Abdülmecit Yurttaş,  Vahap Karakaya, İlhan Argun ve Cafer Yıldız’ın teklif edildiği Divan Heyeti Üyelerinin yerlerini almasının ardından, Genel Kurul resmen başlamış oldu.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan Genel Kurul’da ilk konuşmayı Kayyım Heyeti ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptı. Akay, tüm il ve İlçelerden gelen çiftçileri, geldikleri bölgeleri sıralayarak yaptığı selamlamanın ardından, toplantıya iştirak eden tüm çiftçileri gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı tebrik etti.

Başkan Akay,  geçtiğimiz yıl yapılan Genel Kurulda çiftçilere verdikleri sözü yerine getirmenin haklı gururunu taşıdıklarını belirterek, “Bildiğiniz gibi geçen sene 17 Ağustos’ta, Ramazan Ayı içerisinde ve sıcak bir günde yapılan ilk toplantımızı, Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda birlikte icra etmiştik. O günkü konuşmamda sizlere Kayyım Heyeti olarak, “Bize sizin adınıza emanet edilen bu görevi layıkıyla yapmak konusunda gereken bilgi, deneyim, azim, kararlılık, gayret ve cesareti ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz” demiştim. Bugün Allah’a çok şükür, bize emanet edilene sahip çıkmanın haklı gururu ile alnımız açık ve başımız dik olarak karşınızdayız. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin son bir yıllık faaliyetlerinin hesaplarını görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu yaz gününde tarla, tapan zamanında, işinizi gücünüzü bırakarak, Kooperatifinizi ve Fabrikanızı sahiplenmek adına uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için hepinize takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplantımızın bizlere yakışan bir vakarla yapılacağına ve hepinizin buna azami katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Bugün her ne kadar Kooperatifimizin Mali Genel Kurulu için bir araya gelmiş olsak da; asıl konumuz Fabrikamızdır. Ve sizler bugün buraya gelmekle, bu güzide kuruluşlarımıza artık nasıl sıkı sıkıya sahip çıktığınızı bize açıkça göstermiş bulunmaktasınız” dedi.

Akay, yakın bir tarihte adeta kapanma noktasına gelen Kayseri Şeker Fabrikası’nın bugün yeniden kar eder bir kuruluş haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti. “Yok oluşun eşiğinden dönen Kayseri Şeker Fabrikası; Bizden bir önceki bilanço dönemini 35 milyon TL zararla kapatmasına, geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuz şartlara ve yatırım adı altında açılan ve sürekli zarar eden bir takım şirketlere rağmen; Bugüne kadar hiçbir dönemde olmayan bir başarı elde etmiş ve bankalara ödenen faizler, devlet kuruluşlarına ödenen geçmiş döneme ait vergiler ile sigorta cezaları düşüldükten sonra tam 71 milyon 600 bin lira net kar elde etmiştir. Bu kâr Kayseri Şeker Fabrikası tarihinde bir ilktir. Daha önce hiç böyle bir karlılık yaşanmamıştır. Eğer bahsedilen tüm bu olumsuzluklar bugün bize miras kalmasaydı bu tutar, tam olarak 156 milyon Türk Lirası olacaktı. İşte Yönetimimiz; sizlerin inancı, güveni, desteği, çalışanlarımızın özverili gayretleri ve Allah’ın lütfu ile bu başarıyı sağlamıştır. Bu başarı ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası’nın gerçek potansiyelini de açıkça ortaya koymuştur. Bu başarı sonucunda herkesin şunu tekrar düşünmesi gerekmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası bu kadar kazancı şimdiye kadar neden elde edememiştir? Ya da başka bir tabirle, bu kazanç eğer geçmişte elde edildiyse, nereye gitmiştir? İşte herkes, bu çetin suallerin cevabını zihninde sorgulasın. Geçmişi unutmayalım ve ders çıkaralım ki; geleceğimiz aydınlık olsun, istikrara sahip çıkalım ki; başarımız daim olsun. İşte sevgili çiftçi kardeşlerim, bunun herkes açısından da vazgeçilmez bir görev olduğunu düşünüyorum”

Şirket ve Kooperatif olarak çiftçinin işlerini kolaylaştırmak, kazancını arttırmak ve Fabrikayı sahiplenmesinin geliştirilmesi adına planlanan ve hayata geçirilen bazı hususlardan da özetle bahseden Akay, şöyle devam etti.

“Öncelikle fabrikamızda onlarca yıldır sorgulanmadan yapılan uygulamalar, artık sorgulanmaya başlanır hale gelmiştir. Özellikle yüzde 5 Kuyruk-Baş firesi uygulaması sorgulanmaktadır. Çözüme ulaşınca sizlerle paylaşılacaktır. Pancar tartı ve analizi daha fazla şeffaflaştırılacak, Fabrika kantar ve analiz bölümlerine konulacak kamera sistemi ile internet ortamında isteyenler için, canlı olarak izleme ve takip imkânı sunulacaktır. Ayrıca gerek fabrika ve gerekse de kantarlarda, fabrikanın yetkili personeli çalışacak, pancar alım işini de yine bu personeller gerçekleştirecektir. Ayrıca pancar tesellümünde randevulu sisteme geçilecek, sökülen pancarın temizlenmesi yüklenmesi ve nakliyesi fabrikamızca üstlenilecektir. Böylece kantarlarda ve fabrika girişlerinde sıra problemi çözümlenecek, çiftçimizin işi her yönüyle kolaylaştırılacaktır. Artık en verimli toprağınız, kantarlara ve fabrikamıza taşınmayacaktır. Bildiğiniz üzere tarla ölçümleri bu sene itibariyle uydudan gerçekleştirildi. Bu nedenle bu yıldan itibaren bölgesel münavebe uygulamasından, tarla bazında münavebe uygulamasına geçilmiştir. Faaliyet alanımızda verimlilik haritası oluşturulacak, geçen sene 250 noktadan alınarak gerçekleştirilen toprak analizi bu sene en az 1000 noktadan, Fabrikamız tarafından alınarak yapılacaktır. En büyük sorunlardan bir tanesi girdi fiyatlarındaki artış karşısında, pancar bedellerinin yeterince artmaması hususudur. İşte bunun için de yönetimimizce köklü bir çözüm üretilmektedir. “Fiyat Endeksi” çalışması dediğimiz bu çalışmaya göre motorin, gübre, tohum, ilaç ve işçilik gibi girdilerin fiyatlarında meydana gelen artış, belli bir formülle pancar bedellerine yansıtılacak ve çiftçi mağduriyetinin önüne geçilecektir. Bazı çiftçilerimiz açısından bir diğer önemli sorun ise C Pancarı uygulamasıdır. Bu yıl fabrikamız C Şekerine girmediği ölçüde, çiftçiye C Pancarı uygulaması yapılmayacaktır”

Yapılan bu konuşmanın ardından sırayla gündem maddelerinin okunmasına geçildi. Gündemde bulunan; Kooperatif 2011 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası, 2011 Faaliyet Yılı Müsbet Gelir-Gider farkının Ana sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca tevzii, 2012 yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, tartışılması ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretler ile yollukların belirlenmesi hususundaki gündem maddeleri, oy birliği ile kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan çiftçiler ise bazı hususlardaki önerilerini Yönetim Kuruluna aktarıp, temennilerini dile getirdiler.

Bir yanıt yazın