KAPLANLARDAN EĞİTİME DESTEK

Herkes İçin Spor Federasyonu il Temsil­cisi Davut Güleç, Erciyes Kar Kaplanla­rı Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı ile 20 üyenin katıldığı sabah spo­ru ve kültürel geziye 20 öğrenci ile 20 veli katıldı. Osman Doğan’ın yürüyüş liderli­ğinde, Zeki Kırçıl’ın kafile başkanlığında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında, öğren­ciler il Nüfus ve vatandaşlık Müdürü Em­rullah Akdemir’den kimliğin önemi konu­sunda bilgi de aldı. Konu hakkında açık­lama yapan Herkes İçin Spor Federasyo­nu Kayseri İl Temsilcisi Davut Güleç, sa­dece sporla yetinmediklerini, kaplanlar korosu, arama-kurtarma ekibi, yeşillen­dirme ve rehberlik çalışmaları ile kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlere de önem ver­diklerini belirterek, herkesi spor ve yeşil­lendirme çalışmalarına katılmaya çağırdı. Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Baş­kanı Rifat Postacı ise, çalışmalarına spor yaptıkları hemen her bölgede ağırlık ver­diklerine dikkat çekerek, eğitim, kamu ve özel kurumlarla bu tip gezilere, Kayseri çevresindeki tarihi ve doğal güzellik mer­kezlerini tanıtmak için daha çok faaliyet yapacaklarını açıkladı.

Bir cevap yazın