HAKAN ÖZCAN “Yenilenebilir Enerji Kaynak Tesisleri Çevre Adına Umut Veriyor”

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Kayseri Şubesi Başkanı Hakan Özcan, Türkiye’de sayısı giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları tesislerinin çevre adına umut verdiğini açıkladı.

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan konuların başında çevre kirliliği geldiğini aktaran Özcan, “İnsanoğlunun bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren çevre kirliliği günden güne artmakta ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin bilinçsizce kullanımı, sanayileşme ve fabrikalaşmada yapılan yanlışlıklar, orman arazilerinin şahsi çıkarlara alet edilmesi ve bizlerin en büyüğü olarak gördüğümüz yenilenebilir enerji kaynaklarının yok sayılması; bizleri ve çocuklarımızı bekleyen daha kirli bir dünyanın hazırlayıcı sebeplerdir.” dedi.

Özcan, Türkiye’de “yenilenemez” diye nitelendirilen kömür, petrol, doğalgaz, bor gibi enerji kaynaklarının kullanımının yüzde 95 seviyelerinde iken, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yüzde 5 seviyelerinde kaldığını ifade etti. Yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük zararının ise çevre üzerinde görüldüğünü belirtti. Özcan, şu bilgileri verdi: “Çevreyi alabildiğine kirleten bu kaynaklar nedeniyle önümüzdeki 50 sene içerisinde kendileri tükenmeden dünyamızı tüketebilirler. Çünkü sera gazı salınımı ile küresel ısınma günden güne daha tehlikeli bir hal almaktadır. Durum böyle olunca bundan 20 sene sonra bile dünyanın ne şekilde bir iklime sahip olacağını işin uzmanları bile tahmin edememektedir. Fakat son zamanlarda Ülkemizde sayısı giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları tesisleri bizlere umut vermektedir. Sayıların daha da artması adına yetkililerin gereken teşvik ve destekleri atırması ekonomimize sağladığı faydanın ötesinde temiz ve yaşanabilir bir dünya için son derece önemlidir.”

TMMOB Kayseri Şubesi Başkanı Hakan Özcan, ‘Kıyamet kopma anında bile olsa, elinde bir ağaç filizi bulunan onu mutlaka diksin’ diyen Hz. Peygamber(SAV)’in dinine mensup insanlar olduklarını hatırlattı. Özcan, herkesin ‘dünyayı ben mi kurtaracağım’ anlayışından vazgeçerek, bireysel olarak da elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Bir yanıt yazın