Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2013 yılında 59 593 girişim ihracat, 65 591 girişim ithalat yaptı. İhracatın %59,2’si, ithalatın ise %39,9’u 1-249 çalışanı bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirildi.
İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,3, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %40,7 oldu.
İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %16,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %60,1 oldu.
Dış ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi
Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %57’si, ithalatın ise %51,6’sı sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %39,2, ithalattaki payı ise %33,3 düzeyinde gerçekleşti.
Sanayi sektörünün ihracatının %63,6’sı 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının %91,4’ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı %73 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın %66,8’ini 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi.
Sanayi sektöründeki girişimlerin ihracatının %46,5’i AB ülkelerine yapıldı
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler 2013 yılı ihracatlarının %46,5’ini AB ülkelerine, %18,4’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın %63,7’si sanayi, %34,3’ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapıldı.
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %39,4’ünü AB’den, %18,3’ünü Diğer Asya ülkelerinden, %13,7’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (%40,7), Diğer Asya (%33,4) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%11,6) oldu.
Sanayi ürünleri ihracatının %58,3’ünü sanayi sektöründeki girişimler yaptı
Sanayi ürünleri ihracatının %58,3’ünü ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %38,3’ünü ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %95,4’ü imalat sanayi ürünleri, %2,2’si tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oldu.
Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının %49,4’ü sanayi, %39,6’sı ticaret ve %11,1’i diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %74,8’ini imalat sanayi ürünleri, %15,5’ini madencilik ürünleri ve %3,3’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.
İthalatın %50,5’i ilk 50 girişim tarafından gerçekleştirildi
İhracatın %43,3’ünü ilk 100 girişim, ithalatın %50,5’ini ise ilk 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %15,9’unu, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %25,7’sini gerçekleştirdi.
En fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %17,9, ticaret sektöründeki payı ise %13,1 oldu. En fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %22,4 iken, bu pay ticaret sektöründe %14,1 oldu.
Girişimlerin %47,4’ü tek ülkeden ithalat yaptı
Girişimlerin %44,9’u tek ülkeye ihracat yaparken, %16,3’ü iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,3 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %56,3 oldu.
Girişimlerin %47,4’ü tek ülkeden ithalat yaparken, %16,6’sı iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %54,2 oldu.

 

Bir yanıt yazın