BAKAN VEYSEL EROĞLU “ORMAN VE SUYA ZARAR VERENİN YANINA KAR KALMAYACAK”…

TBMM Çevre Komisyonu, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Tasarı hakkında komisyona bir sunum yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, biyolojik çeşitliliğin Türkiye için çok önemli bir konu ve Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, görüşülen tasarının geçen yasama döneminde komisyondan geçtiğini ancak Genel Kurul’da görüşülemeden kadük kaldığını hatırlattı.

Tasarıyı bir takım revizyonlar yaparak yeniden komisyona getirdiklerini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Özellikle bütün dünyada tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması çok büyük bir önem arz etmektedir. Yani bütün dünya ülkeleri artık biyolojik çeşitliliğin ve tabiatın kıymetini anlamıştır. Hatta biyolojik çeşitlilik o kadar büyük zenginliktir ki tıbbi ilaçlar büyük ölçüde bunlardan elde edilmektedir. Son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Çin bu bitkilerden yılda 100 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Biz de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Türkiye’de bir merkez kuruyoruz. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı elinden gelen bütün gayreti göstermektedir” diye konuştu.

Bu konuda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün daha sıkı bir koruma gerçekleştirmek için yeniden yapılandırıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ayrıca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kurduklarını söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü ve adı geçen bu genel müdürlüklerin tabiatı korumak için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini vurguladı.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Kanun Tasarısı’nın hazırlanması sırasında ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşünü aldıklarını ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin dikkate alındığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, AB direktiflerine uyum içinde gerekli çalışmaların yapıldığını anlattı.

Tasarı ile daha önce yaşanan yetki karmaşasının giderilmesinin de sağlanacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kanun tasarısının maksadının, ‘tabiatın ve tabii değerlerin, biyolojik çeşitliğin korunmasına ve sürdürülebilir kullanıma ilişkin usul ve esasları düzenlemek’ olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tasarının kapsamının da ‘biyolojik çeşitliliğin ve tabii değerlerin korunması, koruma altına alınan alanların belirlenmesi konusunda bir takım düzenlemeler, izinler, izleme ve denetim’ gibi konular olduğunu söyledi.

Ekolojik Etki Değerlendirme Zorunluluğu

Prof. Dr. Eroğlu, tasarıda dünyadaki koruma ve AB standartlarına uygun bir hazırlık yapıldığını belirterek, korumada tek bir statü öngördüklerini söyledi.

Korunan habitat ve türlerle alakalı envanter oluşturulmasına dair esasların getirildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu envanterlerin belirlenmesine zaten Nuh’un Gemisi adıyla bir veri tabanı oluşturduklarını ve bütün türlerle alakalı bilgilerin işlenmekte olduğunu söyledi.

Tasarıda, habitat ve tür koruma alanlarının belirlenmesi konusunun da yer aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, izlemeye dayalı bir koruma yaklaşımı getirdiklerini söyledi.

Biyolojik çeşitliliği koruma ağını oluşturduklarını ve koruma alanlarında plan ve projelerde ekolojik etki değerlendirme yapma zorunluluğu getirildiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Yani bir yerde bir proje yapıyorsanız mutlaka ekolojik etkisi ne olacak, bunların zararlarını bertaraf etmek için ne gibi çalışmalar yapılacak, bunları yapma mecburiyeti getiriyoruz” dedi.

“Zarar Verenin Yanına Kar Kalmayacak”

Korunan alanlarda yaşayan insanların ekonomik olarak zarar görmemeleri için tedbir alınması hükmünün de tasarına düzenlendiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bazen bir alan koruma alanı ilan ediliyor. Fakat orada yaşayan insanların ekonomik durumları hiç dikkate alınmıyor. Bunlarla alakalı bir takım ekonomik tedbirler, onların en azından gelirlerinin azalmasını önleyecek bir takım hususları ele alıyoruz” dedi.

Tasarı ile bir takım teşvikler de getirdiklerini bildiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, telafi edici tedbirler ve eski haline getirme mecburiyetinin de getirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Eroğlu, “Yani birisi bir yere zarar vermişse, verdiği zarar yanına kar kaymayacak asla. Bunun için tedbir alıyoruz. Bir de eski haline getirmesi için zorunluluk getiriyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın