AMATÖR BALIKÇILAR‏ TEBLİĞİ

Denizlerimizde ve İç sularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, bu alanlarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını gerekmektedir.
Amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı ve spor maksadı ile yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 10.03.1995 tarihli Su Ürünleri Yönetmeliği gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 1/9/2012-31/08/2016 tarihleri arasında geçerli olan “3/2 nolu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (2012/66)” yayımlanmıştır.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16537&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=3/2
Tebliğde kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılığın esaslarını düzenlemiştir. Ülke genelinde ticari amaçlı kiraya verilen 116 avlak sahası bulunmaktadır. İlimizde de “Yamula, Bahçelik, Sarımsaklı ve Ağçaşar Baraj Gölleri” kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen sahalarda amatör balık avcılık faaliyeti ancak resmi tatil günlerinde yapılabilmektedir. İl Müdürlüğümüzce Yamula Baraj gölünde 3 bölge ve 173,3 km uzunluğunda kıyı şeridi, Bahçecik Baraj Gölünde 10 Bölge ve 18,8 km uzunluğunda kıyı şeridi, Sarımsaklı Baraj Gölünde 2,2 km uzunluğunda kıyı şeridi, Ağcaşar Baraj Gölünde 0,8 km uzunluğunda kıyı şeridi amatör avcı sahaları olarak belirlenmiştir.
Baraj göllerinde amatör avcılarımıza yardımcı olmak ve avlanabilecekleri sahaları göstermek amacıyla bilgilendirme levhaları yerleştirilmiş olup, İl Müdürlüğü Web sitesinde ilgili alanları gösterir haritalar yayınlanmıştır.
http://www.kayseritarim.gov.tr/sayfa/865/su-urunleri.html
İlimiz sınırlarında bulunan Zamantı Irmağının Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile Şerefiye köyü arasındaki kısımları ile Akköy ve Karakuyu göletlerinde avlanmak yasaklanmıştır.
Diğer göl/gölet ve akarsularda tebliğ hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile amatör avcılık yapılmasında bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak kiralama yapılmayan göl/göletler ile akarsularda ticari amaçla avcılık yapılması kesinlikle yasaklanmıştır.
1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında ilimiz sınırlarında bulunan avlak sahalarında av yasağı başlayacaktır. Bu dönemde suda bulunan gemi ve teknelerin karaya çekilmesi, avlak alanlarında her türlü av araç ve gereçlerinin bulundurulması yasaktır. Bu dönemde denetimlere ağırlık verilecek olup, Ticari avcılık ihlalleri için 923 TL., Amatör avcılık ihlalleri için 272 TL. İdari Para Cezası uygulanacaktır.
Bilinmelidir ki, uygulanan yasaklar ve sınırlamalar siz amatör avcılarımızın huzur içerisinde hobilerini gerçekleştirmeleri ve emanetçisi olduğumuz doğal su kaynaklarımızın gelecek nesillere de aktarılabilmesi amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın