AGÜ, Kayseri’nin Mimarlık ve Kent Kültürü’nü dünyaya tanıtacak

Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayın Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayseri’nin mimari ve kent kültürünü kitap haline getirdi. “Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı” adlı eser, yakın zamanda 2 dilde dijital ortamda da yayınlanıp, Kayseri’nin mimarlık ve kent kültürünü dünyaya tanıtılacak.

Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayın Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayseri’nin mimari ve kent kültürünü konu alan “Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı” adlı ilk eserini yayınladı. Kayserinin mimarlık ve kent kültürünün dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayacak eser, önümüzdeki günlerde iki dilde dijital ortamda yayınlanacak.

Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üniversitenin öğretim üyelerinden toplam 37 kişiden oluşan uzman bir ekibin çalışmasıyla, geniş kapsamlı araştırmalar sonucu yayına hazırlanan eserin ilk yazılı baskısı bin adet yapıldı.

Yaklaşık 500 sayfadan oluşan ve prestij kitabı olarak değerlendirilen eser, bir referans kitabı niteliğini de taşıyor. Dört ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde kentte mekanlar, ikinci bölümde kentsel mekanlar, üçüncü bölümünde kentte yaşam ve son bölümünde ise kent kültürü konuları ele alınıyor.

Ek olarak kitapta, Kayseri’de yaşanan değişimin mekansal izlerini yansıtmak amacıyla, kent gelişimine ait imar planları ile yirminci yüzyıl içinde kent kimliğine katkı yapan 100 yapı ve kentin günümüzdeki durumunu gösterir bir kent haritasıda yer alıyor.

Eser Dijital Yayın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Alabay koordinatörlüğünde AGÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Asiliskender, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Ceylan ve Araştırma Görevlisi Ahmet Erdem Tozoğlu editörlüğünde yayına hazırlanıp basıldı.

Dijital Yayın Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk eseri olan ve tamamen renkli, kuşe kağıda basılan eserin dijital yayını da önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Kitabın dijital yayını Türkçe ve İngilizce olmak üzere ve fasiküller halinde olacak.

Kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere, kentin yaşadığı değişimi ve bu süreci sorgulayan özgün çalışmalardan oluşan eser, özellikle iki dilde hazırlanmakta olan dijital yayını ile Kayserinin mimarlık ve kent kültürünün dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Dijital Yayın Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli alanlarda hem dijital hem de basılı eser yayınını sürdürecek.

Bir yanıt yazın