MÜSİAD BU YIL DAHA YÜKSEK BÜYÜME BEKLİYOR

MÜSİAD “2013 Değerlendirmesi ve 2014 Beklentileri” anketine katılan MÜSİAD üyeleri, Türkiye’nin 2014 yılı büyümesinin 2013 yılı büyümesinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. MÜSİAD üyelerinin yüzde 45’i 2013’te çalışan sayısını arttırdıklarını, yüzde 37’si çalışan sayısının değişmediğini, yüzde 18’i ise düştüğünü ifade etti. Üyelerin yüzde 64’ü 2014’te yatırımların artacağını, yüzde 26’sı yatırımların aynı seviyede kalacağını belirtti.

Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) “2013 Değerlendirmesi ve 2014 Beklentileri” anketine katılan MÜSİAD üyeleri, Türkiye‘nin 2014 yılı büyümesinin, 2013 yılı büyümesinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.

MÜSİAD, 868 üyesiyle yaptığı “2013 değerlendirmesi ve 2014 beklentileri” anket sonuçları ile 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için MÜSİAD tarafından gerekli görülen önerileri açıkladı.

Açıklamada, özellikle Avro Bölgesi’nde 2013 yılı nihai rakamları henüz açıklanmasa da, 2014 yılında büyüme beklentisinin hakim olduğu, Avrupa’nın ekonomik belirsizliğini gidermesinin ise özellikle dış ticaret kanalıyla Türkiye ekonomisini olumlu etkileyeceği belirtildi.

“Bu çerçevede gerek Orta Vadeli Plan kapsamında gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde ve gerekse MÜSİAD beklentisi olarak, Türkiye‘nin 2014 yılı büyüme beklentisinin 2013 yılı üzerinde olacağını öngörebiliriz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin 16 çeyrektir büyümesini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Geçen yıl Özel Sektör Yatırım Harcamalarında olumlu bir gelişme yaşandığı anımsatılan açıklamada, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen Özel Sektör Yatırım harcamalarının 3. çeyrekte yüzde 5,3 arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Gezi olayları ve ABD Merkez Bankası (Fed) merkezli, iç ve dış şoklara rağmen bu yatırım harcamalarındaki artışın, özel sektörün piyasaya olan güvenini göstermesi bakımından güçlü bir mesaj olduğuna inanıyoruz” tespitine yer verildi.

Küresel 2008 krizinden bugüne kadar Türkiye‘de 5 milyon yeni istihdam sağlandığı ve Türkiye‘nin işsizlik oranıyla kriz öncesinden daha düşük seviyeyi yakalayan nadir ülkeler arasında yerini aldığı belirtilen açıklamada, “Küresel ekonomik krizin 5. yılında gelişmiş ülkeler dış ticaretlerinde kriz öncesi seviyesine ulaşamazken, ülkemiz gerek ürün ve gerekse pazar çeşitlemesiyle, büyük oranda ihracat yaptığı gelişmiş ülkelerdeki pazar kaybına rağmen dış ticaretini de arttırmıştır” denildi.

Sağlıklı büyümemizin önünde bir pranga

Ara malı ithalatına bağımlılığın ve ihracatın ithalatla yüksek oranlı doğrudan ilişkisinin, daha sağlıklı büyümenin önünde bir pranga olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, bunlara bağlı olarak cari açık sorununun da gündemdeki yerini koruduğu hatırlatıldı.

Ankete katılan üyeler ne dedi

MÜSİAD’ın anketine katılan üyelerin yüzde 80’inin 2013 yılında ya mevcut konumlarını koruduğu ya da firmalarını geliştirdiği vurgulanan açıklamada, anket sonuçları da paylaşıldı.

Buna göre, üyelerin yüzde 42’si 2013 yılının firması için daha iyi geçtiğini, yüzde 20’si 2013 yılının firması için kötü geçtiğini söyledi. Yıl içerisinde iç piyasanın canlanmasına paralel olarak, üyelerin yüzde 54’ü yurtiçi satışlarının arttığını ifade ederken, yurtiçi satışlarının düştüğünü bildirenlerin oranı yüzde 18 oldu.

“Yurtdışı satışlarınız nasıl değişti”, sorusuna üyelerin yüzde 30’u 2013 yılında yurtdışı satışlarını arttırdıklarını, yüzde 13’ü ise ihracatlarında azalma olduğunu kaydetti. Dolayısıyla 2013 yılında dış talep düşmesine rağmen üyelerin yüzde 87’sinin dış pazarlarını koruduğu veya arttırdığı gözlendi.

Kurdaki dalgalanma

TL’nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybının etkilerine ilişkin soruya ise üyelerin yüzde 59’u “olumsuz etkiledi” cevabını verdi. Sadece yüzde 12’si, kurdaki dalgalanmanın firmasını olumlu etkilediğini söyledi. Üyelerin yüzde 29’u bundan etkilenmediğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 53’ü geçen yıl yeni yatırım yaptığını, yüzde 30’u ise mevcut kapasitelerini koruduklarını dile getirdi.

Yatırım ve satışlara paralel olarak üyelerin yüzde 45’i çalışan sayısını arttırdığını belirtirken, yüzde 37’si çalışan sayısının değişmediğini, yüzde 18’i ise düştüğünü ifade etti.

Yüzde 64, yatırımların artacağını öngördü

“Bu yıl yatırımlarınızın ne yönde değişim göstereceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna üyelerin yüzde 64’ü “artacak” şeklinde cevap verirken, yüzde 26’sı yatırımların aynı kalacağını öngördü.

2013 yılı 3. çeyreğinde pozitife dönen özel sektör yatırımlarının, 2014 yılında da artış seyrini devam ettireceği sonucunun ortaya çıktığı ankette, üyelerin yüzde 60’ı 2014’te çalışan sayısının artacağını ifade ederken, sadece yüzde 7’si istihdamında bir azalma olacağını söyledi. Üyelerin yüzde 33’ü ise aynı kadroyla devam etmeyi planlıyor.

“2014 yılının 2013 yılına kıyasla nasıl geçmesini bekliyorsunuz?” sorusuna ise MÜSİAD’ın ankete katılan üyelerinin yüzde 66’sı 2014 yılının daha iyi geçeceğini, yüzde 21’i önceki yıla benzer geçeceğini kaydetti.

MÜSİAD’ın 2014 önerileri

Açıklamada MÜSİAD’ın 2014 yılı özelinde, gelecek projeksiyonuna dair önerileri arasında cari açık ve enerji bağımlılığının azaltılması, iç talebin canlandırılması, imalat, inşaat ve tarım sektörlerine öncelik tanınması, sanayi yönü güçlü, sadece hizmetler sektörü odaklı gelişmeyen bir ekonomi hedefine yönlenmesi sıralandı.

Tarım politikasının endüstriyel tarım yaklaşımıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen önerilerde, yatırım destek limitlerinin düşürülmesi, KOBİ’lerin kaliteli finansmana kolay erişiminin sağlanması, enflasyonist dönemlerden kalan bir tedbir olan “Geçici Vergi” nin kaldırılması, bankacılık sisteminde yeni düzenlemelere gidilmesi gibi konu başlıkları yer aldı.

“Merkez Bankasının başka araçlarla da para politikasını güçlendirmesinin doğru olabileceği” ifade edilen açıklamada, yoğal ekonomik konjonktür sonucu olmadığı dile getirilen kurdaki dalgalanma sürecinde, Merkez Bankasının başka araçlarla da para politikasını güçlendirmesinin doğru olabileceği kaydedildi. Açıklamada, “Merkez, döviz satım ihaleleri yanında ‘dealing’ sistemiyle satış yapmayı ve overnight TL piyasasını fonlamada cimri davranmayı da değerlendirmeli, manipülasyon kaynaklı dalgalanmalar olabildiğince önlenmelidir” önerisinde de bulunuldu.

 

MÜSİAD  [640x480]

Bir yanıt yazın