Kayserispor Başkan, Genel Menajer ve 27 yönetici yargılanacak

zKayserispor Başkanı Recep Mamur, 27 yönetici ve Genel Menajer Süleyman Hurma hakkında Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma nihayetlendi. Daha önce “eksiklerin giderilmesi amacıyla” Mahkeme tarafından geri gönderilen İddianame, bu kez kabul edildi. Yöneticiler ve Genel Menajer, yargı önüne çıkacak. Mahkeme ne zaman9 Mart 2012 tarihinde Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet İncialan ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu tarafından yapılan ihbarları değerlendiren, bilgi ve belgeleri inceleyen Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, 28 yönetici ve Genel Menajer Süleyman Hurma’nın “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan ötürü yargılanmasını istedi. Kayseri eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt tarafından hazırlanan ve eksiklerin giderilmesi için geri gönderilen iddianame, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Ahmet Fatih Ağca tarafından 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Hazırlanan iddianame, Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme başkanı, 17 Eylül günü saat 14:00’e gün verdi. Kimler yargılanacak..Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul gören iddianameye göre 29 kişi yargı önüne çıkacak. İşte o isimler: Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Kayserispor yöneticileri Mustafa Atsız, Yücel Şahin, Fuat Sinan Somyürek, Mehmet Hızlıer, Durmuş İnneci, Oğuz Ortaköylüoğlu, Şaban Miraboğlu, Şahin Kara, Mustafa Özhaseki, Mustafa Danacı, İskender Beluk, Erhan Karacaoğlan, Rıfat Pehlivan, Yaşar Ekincioğlu, Ergün Bilen, Mustafa Hasoğlu, Mustafa Zararsız, Ayhan Uzandaç, Hüsamettin Ege, Ali Çamlı, Nusret Poyraz, Mustafa Uğur Endirlik, Ali Çetin, Samet Sarıoğlu, Dilaver Bek, Türker Horoz, Ender Taraf ve Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma.. İddianame’de neler var?Kayserispor aleyhinde hazırlanan 28 sayfalık iddianamede; ihbarcılar Mehmet İncialan ve Şevki Kulkuoğlu, Kayserispor Yönetimi’nin yanlış çalışmalar içerisine girdiklerini, transferlerden gelen paraların kulüp defterine yazılmadığını, paranın kulüp kasasına girmediğini, Kayserispor kulübünün senetle icralık yapıldığını, sahte senet düzenlendiğini belirttiler. O dönemlerde yöneticilik yapan ve sonrasında istifa ederek görevden ayrılan 2.Başkan Şahin Akarsu ile yönetici Necmi Yıldız da, Kayserispor’un transfer politikasının yanlış yapıldığını, Akarsu’ya ait olmayan bir imza atılarak kulübün icralık hale getirildiğini, Kayserispor’un zarara uğratıldığını ifade ettiler. Süreç ne olacak?Kayserispor Başkanı Recep Mamur, 27 yönetici ve Genel Menajer Süleyman Hurma, Eylül ayında gerçekleştirilecek ilk celsede hakim karşısına çıkacak. Türk Ceza Kanunu’nun 155/2 ve 53/1 maddesine göre yargılanacak olan 29 kişi için, ayrı ayrı olmak üzere cezalandırılması talep edilecek. Eğer suçlu bulunurlarsa bu kez ismi geçen şahıslar Temyiz yolu açık olursa Yargıtay7a gidecek. Yargıtay, kararı bozarsa; dava yeniden görülecek. Eğer Yargıtay, kararı onarsa 29 kişi hakkında cezai müeyyide uygulanacak. İsmi geçen 29 kişinin suçlu bulunması halinde hem para hem hapis cezası olacak. Ayrıca bu şahısların başkanlığı ve yöneticiliği de son bulacak. TCK 155/2 ne diyorGüveni Kötüye Kullanma: Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur TCK 53/1 ne diyorKişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır

Hakkında

Göz Atabilirsiniz.

Ataş: AKP, yazlık kışlık saraylar yapmayı bırakıp üreticinin sorunlarını çözmelidir

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Doğal gaz ve elektrik fiyatları her geçen gün yükselmektedir. …