KAPLANLARDAN EĞİTİME DESTEK

Herkes İçin Spor Federasyonu il Temsil­cisi Davut Güleç, Erciyes Kar Kaplanla­rı Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı ile 20 üyenin katıldığı sabah spo­ru ve kültürel geziye 20 öğrenci ile 20 veli katıldı. Osman Doğan’ın yürüyüş liderli­ğinde, Zeki Kırçıl’ın kafile başkanlığında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında, öğren­ciler il Nüfus ve vatandaşlık Müdürü Em­rullah Akdemir’den kimliğin önemi konu­sunda bilgi de aldı. Konu hakkında açık­lama yapan Herkes İçin Spor Federasyo­nu Kayseri İl Temsilcisi Davut Güleç, sa­dece sporla yetinmediklerini, kaplanlar korosu, arama-kurtarma ekibi, yeşillen­dirme ve rehberlik çalışmaları ile kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlere de önem ver­diklerini belirterek, herkesi spor ve yeşil­lendirme çalışmalarına katılmaya çağırdı. Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Baş­kanı Rifat Postacı ise, çalışmalarına spor yaptıkları hemen her bölgede ağırlık ver­diklerine dikkat çekerek, eğitim, kamu ve özel kurumlarla bu tip gezilere, Kayseri çevresindeki tarihi ve doğal güzellik mer­kezlerini tanıtmak için daha çok faaliyet yapacaklarını açıkladı.

Hakkında Davut GÜLEÇ

Göz Atabilirsiniz.

KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.’si Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından bu yıl mezun …

Bir cevap yazın