Hizmet Kooperatifleri, Örnek Ana Sözleşmeyi Ticaret İl Müdürlüğünden Alabilecekler

zTicaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat, geçimini yalnızca fiziki emeğe dayalı çalışma sonucu idame ettiren ve gelir düzeyi bakımından alt gruplarda yer alan vatandaşların gelirini maksimize etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından “Hizmet Kooperatifi Ana Sözleşmeleri”nin hazırlandığını ve Bakanlığın web sitesi olan www.gtb.gov.tr isimli sitede yayınlandığını, bu tür kooperatif kurmak isteyen vatandaşların ana sözleşmeyi web sitesinden temin etmelerinin mümkün olduğunu bildirdi.

İl Müdür Vekili Fırat, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Hizmet Kooperatiflerinin kuruluşu için yapılacak başvurularda hizmetin yerinden, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan örnek ana sözleşmenin aynen kabul edilmesi kaydıyla Valiliğimiz (Ticaret İl Müdürlüğü) tarafından kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu kooperatiflerin kuruluşu sırasında 2013/2 sayılı genelgede belirtilen hususlara uyulmasının yanı sıra,

a-Dilekçe,

b-Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi noter tasdikli, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,

c-Kooperatif kuruluş bilgi formu,

d-Kooperatif kuruluş sermayesinin en az ¼ ünün kurulmakta olan kooperatif adına bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e-Kurucuların İş Kanununa göre çalışmayı kabul ettiğini içeren taahhütname,

f-İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname ile birlikte uygun koşulları taşıyan başvurular sonucu izin verme işlemleri İl Müdürlüğümüzce yürütülecek olup, kuruluş işlemleri için Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması mümkün bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hakkında

Göz Atabilirsiniz.

SP: Kayseri halkı Erciyes’ten yüzde 50 indirimle yararlanmalı.. İlçe divan toplantısı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı yayınladığı videoyla Kayseri halkının Erciyes’teki kayak hizmetlerinden %50 indirimle yararlanması …

Bir cevap yazın