Birleşik Metal-İş Sendikası, Ceha Büro Mobilyalarının 800 işçisini çıkarmasına tepki gösterdi

Birleşik Metal-İş Sendikası, Ceha Büro Mobilyalarının 800 işçisini çıkarmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası önünde yapılan basın açıklamasında Birleşik Metal – İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, “Ceha Büro Mobilyaları işyerinde çalışan 800 civarında işçi Anayasa ve yasalardan kaynaklanan en doğal haklarını kullanarak sendikamız Birleşik Metal – İş’e üye oldular. Ceha işçilerinin bu kararı vermelerinin üzerinden 3 ay geçti. Bu 3 ay zarfında 20 işçi sendikalaştıkları için işlerinden atıldılar. İş yerinde çalışmaya devam eden işçiler ise sabahtan akşama kadar inanılmaz bir baskı ve yıldırmalara göğüs gerdirmeye çalışıyor. Sermaye büyürken, çalışan işçilerin çalışma ve yaşam koşulları dikkate alındığında bu sıfatların doğru olduğu ortaya çıktı. Son 20 yıl içinde tüm sendikal örgütlenme girişimlerinin acımasızca bastırıldığı, irili ufaklı tüm sermayedarların işçilere karşı birleştikleri bir coğrafya haline getirilen Anadolu’nun avları ise işçiler oldu.” diye konuştu.

İşçilerin bu ülkenin özgür yurttaşları olmasını hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Atar, “İşçilerin kendileri gibi bu ülkenin özgür yurttaşları olmasını hazmedemeyenler ‘nasıl olur da size ekmek verenlere ihanet edersiniz’ diyerek işçilerin kendi özgür iradeleri ile karar veremeyecek köleler gibi gördüklerini itiraf etmiş oluyorlar. İktisadi olarak sermayenin işçileri değil, işçilerin sermayeyi beslediği tüm servetin kaynağının işçilerin karşılığı ödenmemiş emekleri olduğu 150 yıl önce kanıtlanmışken bu tür lafları işçi ve emekçileri köle olarak gören, onları insan yerine koymayan ve sermayenin çanak yalayıcıları eder.” ifadelerini kullandı

Bir yanıt yazın