Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantında kış tedbirleri belli oldu

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı ve kış tedbirleri kararları alındı. Karar şöyle.

Kış mevsiminde, ilimiz yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen, muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda; olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilebilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınıp hazırlıklı olunması amacıyla 15.12.2022 tarihinde, saat 10:00’da İl Afet ve Acil Durnm Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Sadık Tunç başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri, Bölge ve İl Müdürlerinin katılım sağladıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Meteoroloji Müdürlüğünden gelen yoğun kar, yağış ve don olayı meteorolojik uyarılarında yapılacak olan çalışma esaslarını belirlemek üzere; Vali veya uygun göreceği Vali Yardımcısı’nın başkanlığında ilgili kamu kunım ve kuruluşları ile uygun görülen diğer yetkililerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanacaktır.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından önce, ilgili tilin birimlerin katılımıyla İl AFAD Merkezi 24 saat esasına göre faaliyete geçirilecek ve tahmin edilen olayın son bulmasına müteakip olağan çalışma mesaisine devam

Önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel öı’ılem alınması gereken ulaştırma ve alt yapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanlarla ilgili alınan tedbirler ve hazırlıklar kamu kurum ve kuruluşları tarafından yeniden değerlendirilecektir.

İl AFAD Merkezinde görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dalı.ilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulması,

Görevli personelin iletişim bilgilerinin güncel tutulması,

Kurumların yetki  alanlarına  göre  hazırlanmış  yol  ağı  haritalarının hazırlanması,

Müdahale edilecek yerin, yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda, yol ağı en yakın olan ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde müdahale edilecektir.

Ana yolların açılmasının ardından tali yolların da açılması, tali yolun aciliyetine binaen öncelikle açılmasının gerekmesi durumunda, ana yolların açılmasını beklemeksizin müdahale edilecektir.

İl genelinde sürekliliği devam hastaların (Doğum, Diyaliz vb.), sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitleri yapılarak, muhtemel acil durum öncesinde gerekli tedbirler alınacaktır. Konu İl Sağlık Müdürlüğünce resmi ve özel sağlık kuruluşlarına bildirilerek gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Acil durum süreci devam ederken, sağlık kuruluşları tarafından taburcu edilmesine karnr verilen hastaların ikametgahları (özellikle köyde ikamet edenlerin) göz önünde bulundurularak, gerek görüldüğünde İl AFAD Merkezi ile koordine edilmesi, ulaşım bilgisi alınarak, taburcu sürelerinin tekrar gözden geçirilmesi; konunun İl Sağlık Müdürlüğünce resmi ve özel sağlık kuruluşlarına bildirilerek gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

İl AFAD Merkezi ya da 112 görevlileri tarafından yönlendirilen önceliklendirilmiş acil durum ihbarı için, yol açma çalışmalarında yetki alanı gözetilmeksizin müdahale

Valilik tarafından yazıit ve görsel basın aracılığıyla kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılar yapılacaktır.

Kolluk kuvvetlerince özellikle ağır vasıtalarda tedbirsiz yola çıkanlar mutlaka uyarılacaktır; Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren araçlar ulaşıma devam ettirmeyip uygun alanlarda bekletileceklerdir.

Bilindiği üzere, iki nokta arasında ulaşıma kapalı olan yolların, araç ve yaya trafiğine kapatılmaması durumunda mahsur kalma olayı gerçekleşmektedir. Bu nedenle yollar ulaşıma açılana kadar, İlçe Kaymakamlıklarının talimatı ve kolluk kuvvetleri marifetiyle Karayollan, Büyükşehir Belediyesi ve/veya Belediye Temsilcisi ve ilçe belediyeler ile görüşülerek kapalı olan mahalle/köy ve ilçe yollarına araç ve yaya trafiğinin yönlendirilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Yolda mahsur kalanlara Kızılay tarafından kumanya dağıtılması için hazırlık yapılacaktır.

Eğitim ve öğretime devam edilmesi, öğretmen ve öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda o bölgedeki mülki amir tarafmdan öğrenime ara verilmesi değerlendirilecektir.

Su sayaçları, musluk ve su pompalarının donmaya karşı korunması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından vatandaşa uyarı yapılacak ve soba zehirlenmelerine karşı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca vatandaşlar uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirilecektir.

Zirai dona karşı Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler ve yerel medya aracılığıyla çiftçiler uyarılacaktır.

Uzun süreli elektrik kesintisi durumlarında haberleşmenin aksayabileceği (cep telefonu şarjı, gsm operatörlerinin enerjisiz kalması), hastaların mağduriyet yaşayabileceği (sağlık cihazlarının çalışmaması) gibi genel hayatın olumsuz etkilenebileceği düşünülerek, elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla, elektrik sağlayıcı kurum ve kuruluşlarca trafolara ve enerji hatlarına müdahalede bulunacak personel ve araç gereçlerin planlaması yapılacak, hazırlıklarını tamamlayacaklardı

Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin barınmaları sağlanacaktır.

Afet ve acil durum hali devam ettiği sürece; ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yerine getirilen iş ve işlemlerin (0352) 231 04 14 numaralı İl AFAD Merkezine raporlayacaklardır.

Alınan tedbirler ve uyanlar ile ilgili yazılı ve görsel basına duyuru ve açıklamalar Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılacaktır.

Karla mücadele kapsamında asılsız ihbarda bulunan ve mağduriyete sebep olan valandaşlara kabahatler kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Ani hava olayları (fırtına, aşın yağış vs.) balıkçılar uyarılacaktır.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen sokak hayvanları için gerekli tedbirler belediyelerce alınacak olup, vatandaşlar konu hakkında bilinçlendirilecektir.

Ulaşım Alt Yapı Çalışma grubu Destek Çözüm Ortakları olan Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesinin yol çalışmalarında kurumu adına karar vermeye haiz, kwıımun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte iletişim bilgilerinin ve kurumlarında bulunan İş Makinası envanterinin öznitelik bilgileri (iş makinesi fotoğrafları, operatörü, iş makinesi özellikleri) Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ve İl AFAD Merkezi ile ivedi olarak paylaşılacaktır.

Genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için, kw-umlar tam bir koordinasyon içerisinde hareket edeceklerdir.